Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
Zvoľte si kategóriu:
   

odrazkaVnútrofiremné kurzy a konzultácie

   
  Poradenstvo a konzultácie
odrazkaIFRS 16 - Štandard, ktorý úplne zmení
odrazkaúčtovanie leasingu
Termín: podľa dohody
   
Lektor: Ing. Danica Rauová
 
   
  Vzdelávacie a tréningové programy vo firmách
odrazkaAKO SA NEBÁŤ ZMIEN
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaEFEKTÍVNE RIEŠENIE KONFLIKTOV V PRÁCI
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaKEĎ OBCHODNÍK NEPOZNÁ SÁM SEBA
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaEFEKTÍVNE RIEŠENIE KONFLIKTOV V PRÁCI
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaKOUČING PRE KOUČOV
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaKEĎ OBCHODNÍK NEPOZNÁ SÁM SEBA
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaIMIDŽ OSOBNOSTI
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaČASOVÝ MANAŽMENT
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaMINÚTOVÝ MANAŽMENT
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaCIEĽOVÝ MANAŽMENT
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaRIADENIE SOCIÁLNEHO SUBSYSTÉMU
odrazkaPODNIKU
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaHODNOTENIE A ODMEŇOVANIE
odrazkaĽUDSKÝCH ZDROJOV
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaHARMONIZÁCIA VZŤAHOV KONFLIKTNÝCH
odrazkaSKUPÍN
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaPRACOVNÉ PORADY
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaPODNIKOVÁ KULTÚRA
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaOBCHOD NA KONKURENČNOM TRHU
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaTELEMARKETING
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaPUBLIC RELATIONS
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaVEDOMOSTI A ZRUČNOSTI
odrazkaPRACOVNÍKOV SEKRETARIÁTU
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaTRÉNER OBCHODNÉHO TÍMU
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaHARMONIZÁCIA VZŤAHOV
odrazkaKONFLIKTNÝCH SKUPÍN
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaPODNIKOVÁ KULTÚRA
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaSYSTÉM RIADENIA
odrazkaA ORGANIZÁCIE PODNIKU
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaSUBSYSTÉM OBCHODU A MARKETINGU
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaPERSONÁLNY SUBSYSTÉM PODNIKU
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaKOMUNIKAČNÝ SUBSYSTÉM PODNIKU
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaPERSONÁLNY AUDIT
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou
 
   
odrazkaODBORNÝ VÝBER UCHÁDZAČOV
odrazkaO PRACOVNÉ MIESTA
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaSYSTÉM CELOŽIVOTNÉHO VNÚTROFIREMNÉ-
odrazkaHO VZDELÁVANIA PRE MANAŽÉROV
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaManagement nákladov
Termín: na dotaz
   
Lektor: s dlhoročnou praxou v oblasti managementu nákladov
 
 
odrazkaLean Manufacturing
Termín: na dotaz
   
Lektor:
   
 
odrazkaOsobnostný poker
Termín: len vnútrofiremný kurz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
   
odrazkaHotelový controlling
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaTréning controllingových zručností v Exceli
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaBenchmarking a vyhľadávanie informácií
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaInterpersonálna komunikácia v tíme
Termín: na dotaz
   
Lektor: Špecialista z praxe
 
   
odrazkaBusiness English
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaZručnosti zvládania konfliktných situácií
odrazkav práci a dôležitosť tímovej práce
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaEkonomika a riadenie výkonnosti firmy
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaAngličtina v účtovníctve
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxek
   
   
odrazkaPoužitie IFRS pri investičnom rozhodovaní
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaIFRS / US GAAP - svetové účtovníctvo
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaUkazovatele výkonnosti a manažérsky
odrazkareporting, interpretácia vysledkov
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaFinančné plánovanie a rozpočtovanie
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaFinančné plánovanie a projektové riadenie
odrazkav Exceli
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaNaučte sa rokovať
odrazkamaximalizujte možnosť úspechu v rokovaní
Termín: na dotaz
   
Lektor:špecialista z praxe
   
   
odrazkaZákladné predpoklady pre úspešné zavedenie
odrazkaa fungovanie controllingu vo firme
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaStrategický controlling
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaKrízový controlling
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaPersonálny controlling
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaInvestičný controlling
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaMetodika tvorby a využívanie Balanced
odrazkaScorecard - tvorba modelov a aplikácia
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaProjektové riadenie
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaMarketingový controlling
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaTvorba cien a cenová politika firmy
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaPlánovanie a rozbory
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaReporting
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaKomunikačné nástroje, vyjednávanie,
odrazkaprezentačné zručnosti, riešenie konfliktov
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaEkonomika manažéra, reporting - Economic
odrazkaValue Added
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaKomunikácia ako nástroj podnikovej kultúry
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaPlánovanie, rozpočtovanie a kontrola
odrazkafinančných nákladov
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaAko implementovať IAS / IFRS v podnikovej
odrazkapraxi
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaPodnikové plánovanie a controlling investícií
odrazkafeasibility study
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaFinančné pomerové ukazovatele pre hodnot.
odrazkafinančno-ekonomickej situácie podniku
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaTvorba cien a cenová politika firmy
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaManažment pracovných výkonov - techniky
odrazkaa prístupy
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaManažment zmeny podnikovej kultúry ako
odrazkamäkkého faktora riadenia
Termín: podľa počtu záujemcov
   
Lektor: špecialista z praxe
   
   
odrazkaCoaching
Termín: podľa počtu záujemcov
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaExcel vo firme
Termín: podľa počtu záujemcov
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaEkonomika a riadenie výkonnosti firmy
Termín: dohodou
   
Lektor:
 
   
odrazkaEkonomika pre neekonómov
Termín: dohodou
 
Lektor:
   
   
odrazkaInterpretácia finančných a ekonomických
odrazkaukazovateľov a ich využitie v riadení
Termín: dohodou
   
Lektor:
   
   
odrazkaAngličtina v účtovníctve
Termín: dohodou
   
Lektor:
   
   
odrazkaPoužitie IFRS pri investičnom rozhodovaní
Termín: na dotaz
   
Lektor:
   
   
odrazkaIFRS / US GAAP - svetové účtovníctvo
Termín: dohodou
   
Lektor:
   
   
odrazkaKomunikačné zručnosti
Termín: dohodou
   
Lektor: Špecialista z praxe
   
   
odrazkaExcel pre controllerov a ekonómov I
Termín: dohodou
   
Lektor:
   
   
odrazkaOsobný rozvoj, sebapoznanie, motivácia
Termín: dohodou
   
Lektor:
 
   
odrazkaFinančné plánovanie a rozpočtovanie
Termín: dohodou
   
Lektor:
   
   
odrazkaUkazovatele výkonnosti a manažérsky
odrazkareporting, interpretácia vysledkov
Termín: dohodou
   
Lektor:
 
   
odrazkaNákladový controlling
Termín: dohodou
   
Lektor:
   
   
odrazkaExcel pre controllerov a ekonómov II
Termín: dohodou
   
Lektor: na dotaz
 
   
odrazkaFinančný controlling
Termín: na dotaz
   
Lektor:
 
   
odrazkaExcel pre controllerov a ekonómov III
Termín: dohodou
   
Lektor:
 
   
odrazkaInterpersonálna komunikácia v tíme
Termín: dohodou
   
Lektor: Špecialista z praxe
 
   
odrazkaRiadenie nákladov a ziskovosti firmy
Termín: na dotaz
   
Lektor:
 
   
odrazkaControlling a IFRS
Termín: dohodou
   
Lektor:
 
   
odrazkaZručnosti zvládania konfliktných situácií
odrazkav práci a dôležitosť tímovej práce
Termín: dohodou
   
Lektor:
   
   
odrazkaAsertívne správanie
Termín: dohodou
   
Lektor: Špecialista z praxe
   
   
odrazkaTréning controllingových zručností v Exceli
Termín: dohodou 7
   
Lektor:
 
   
odrazkaBenchmarking a vyhľadávanie informácií
Termín: dohodou
   
Lektor:
   
   
odrazkaZručnosti vyjednávania, ovplyvňovania
odrazkaa dosahovania dohody
Termín: dohodou
   
Lektor:
   
   
odrazkaManažment pracovných výkonov - techniky
odrazkaa prístupy
Termín: na dotaz
   
Lektor:
   
   
odrazkaManažment zmeny podnikovej kultúry ako
odrazkamäkkého faktora riadenia
Termín: podľa počtu záujemcov
   
Lektor:
   
   
odrazkaCoaching
Termín: podľa počtu záujemcov
   
Lektor:
 
   
   
Google AdSense
a
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám 
 

1BC

1SC