Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaFinančné pomerové uzkazovatele pre hodnot.
odrazkafinančno-ekonomickej situácie podniku

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Zoznámiť sa s metódami finančnej analýzy ako prostriedku odhaľujúceho finančnú stabilitu firmy a jej slabiny vrátané príčin, ktoré môžu byť po odhalení cielene ovplyvňované rôznymi opatreniami operatívneho i strategického charakteru.

 


Cieľová skupina:
Všetkým, ktorí sa chcú alebo potrebujú zoznámiť s finančnou analýzou. Určené pre majiteľov a riaditeľov firiem, ďalej pre ekonomických pracovníkov na všetkých úrovniach t.j. pre účtovníkov, hlavných účtovníkov, finančných analytikov, kontrolórov, finančných manažérov a finančným riaditeľom a tiež pre pracovníkov iných oblastí, ktorí chcú zefektívniť hospodárenie svojho úseku, oddelenia alebo firmy a chcú porozumieť hre s číslami, ktorá im odkryje skutočný stav ich spoločnosti a ich silné a slabé stránky a možný odhad do budúcnosti.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Klasifikácia finančných ukazovateľov

  • úloha a typy sústav ukazovateľov pre finančno-ekonomickú analýzu

  • kritériá výberu finančných ukazovateľov do sústavy pre hodnotenie finančno-ekonomickej situácie podniku

  • ekonomická interpretácia finančných ukazovateľov: ukazovatele likvidity; ukazovatele aktivity; ukazovatele zadĺženosti; ukazovatele rentability

  • využitie finančných ukazovateľov pre medzipodnikové porovnávanie

  • Interpretácia finančných ukazovateľov a hodnotenie finančnej situácie podniku na základe sústavy finančných ukazovateľov.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám