Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 

odrazkaMENTIS s.r.o.

   
Agentúra Mentis je súkromná vzdelávacia inštitúcia, ktorá bola založená v roku 1991 s cieľovým zameraním na ekonomické poradenstvo. Od svojho založenia až do dnes sme oslovili niekoľko stoviek súkromných i štátnych firiem a spoločností a preškolili viac ako 13.000 poslucháčov.

Naše semináre sú zamerané na problematiku vedenia ekonomickej a účtovnej agendy, výklad aktuálnych otázok a noviel zákonov, archívnej a spisovej činnosti ako i ďalších žiadaných tém z ekonomickej, právnej a colnej problematiky.

Na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek poslucháčov sme osamostatnili vzdelávanie pracovníkov útvarov controllingu do samostatnej
"Akadémie controllingu"

Našou snahou je jasnejšie a zrozumiteľnejšie komunikovať s jednotlivými útvarmi controllingu. Pre potenciálnych účastníkov našich seminárov chceme ponúknuť lepšiu orientáciu na trhu vzdelávania v tejto oblasti. Manažérom i pracovníkom zaujímajúcim sa o controlling ponúkame vyrovnanú kombináciu teoretických a praktických znalostí, ktoré zodpovedajú najnovším trendom a poznatkom.
Neustále pracujeme na skvalitnení a dopĺňaní jednotlivých tém i ďalšom rozvoji odboru zavádzaním nových myšlienok a metód.

Kurzy a školenia organizujeme podľa požiadaviek klientov!

 

 

 

 

Google AdSense
a
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám