Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaZručnosti vyjednávania, ovplyvňovania
odrazkaa dosahovania dohody

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhodobými skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 tréning    


Cieľ vzdelávania:  


Identifikáciou svojich silných stránok voliť optimálny model jednania a vyjednávania so spolupracovníkmi a partnermi.  


Po skončení modulu manažéri budú:  


 • Oboznámení s používaním techniky vyjednávania ako formy spolupráce a dosahovania dohody so spolupracovníkmi, či partnerom.
 • Mať natrénované základné zručnosti pre vyjednávanie, a to zručnosti kladenia otázok, aktívneho počúvania a čítania „reči tela“.
 • Schopní voliť efektívne stratégie a taktiky vyjednávania a ovplyvňovania iných ľudí.
 • Mať praktickú skúsenosť z vyjednávania v modelovej situácii.
 


Cieľová skupina:
Ekonómovia, podnikatelia, manažéri.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Sebapoznávanie - zameranie pri jednaní s ľuďmi: súťaženie - spolupráca.
 • Dojednávanie - dohodovanie - vyjednávanie.
 • Spôsoby komunikácie pri nátlakových a súperivých ľuďoch.
 • Využívanie poznatkov komunikácie - verbálna, neverbálna, asertívna komunikácia / relevantné asertívne techniky.
 • Stratégie vyjednávania (V-P, P-P, P-V, V-V), výhody, nevýhody, situácie pre ich využitie.
 • Persuázia - ovplyvňovanie (faktory, predpoklady, uplatňovanie metód, argumentácia, úspešnosť v jednaní a vyjednávaní).
 • Modelové situácie na rozvoj zručností – videotréning.
 


METÓDY:  


Autodiagnostika, teoretické vstupy, hranie rolí, tréning zručností vyjednávania, analýza modelových situácií na základe videonahrávky, skupinové a individuálne metódy spätnej väzby.Ekonómovia, podnikatelia, manažéri. 


   


Študijný materiál:
 
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám