Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaPoužitie IFRS pri investičnom rozhodovaní

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov so základmi fundamentálnej analýzy a ukázať ako sa informácia obsiahnutá vo výročnej správe, zostavenej podľa IFRS, môže používať pre výber vhodných investícií.

 


Cieľová skupina:
Prednáška je v prvom rade určená ľuďom, ktorí sú zodpovední za zostavovanie a kontrolu finančných správ a výkazov, finančným riaditeľom, účtovníkom, kontrolórom a audítorom.

V roku 2005 Európska únia zaviedla povinnosť reportovať podľa IFRS (Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva), ako súčasť širšieho projektu vytvoriť na území Európskej únie kapitálový trh porovnateľný so Spojenými štátmi.  Vedľa snahy zbaviť firmy závislosti na bankách, má tento krok za cieľ nahradiť súčasný systém štátom riadeného sociálneho zabezpečenia systémom, kde sami občania budú zodpovední za vlastný dôchodok financovaný vlastnými úsporami a investíciami.
Samozrejme, niektorí občania zvolia možnosť zveriť svoje úspory do rúk penzijných fondov, poisťovní, alebo iných podobných finančných subjektov. Niektorí však usúdia, že nakoniec môžu veriť len sebe, a rozhodnú sa zostaviť vlastné portfólio investícii.

 


Obsah / program prednášky:  


Prednáška je zameraná na druhú skupinu. Toto školenie ukazuje, ako sa finančné informácie, zostavené podľa Medzinárodne uznávaných účtovných zásad, dajú používať pri výbere investície, ktorá zaručí príjem päť, desať, dvadsať i viac rokov do budúcnosti. Zároveň, pretože hospodárstvo sa neustále vyvíja a nikto nemôže vedieť, ako bude vyzerať za dvadsať rokov. Školenie tiež prejednáva, ako udržiavať portfólio a upravovať ho tak, aby krach jednej firmy nemohol ohroziť jeho celkovú, reálnu hodnotu.

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám