Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaEkonomika manažéra, reporting - Economic
odrazkaValue Added

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť znalosti účastníkov z oblasti  ekonomiky firmy a jej efektívneho využívania pri riadení všetkých typov obchodných spoločností. Účastníci sa oboznámia so základnými ekonomickými veličinami a ich vplyvom na riadenie firmy, ako aj dopadom svojich rozhodnutí na stav majetku a kapitálu firmy na báze Economic Value Added. Každý okruh problémov je ilustrovaný príslušným reportingovým prehľadom.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s vplyvom ekonomiky na riadenie firmy, ako aj iných typov spoločností. Určený je predovšetkým pre TOP manažment firiem, majiteľov, podnikateľov, stredný manažment, ekonómov, finančníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadení firmy.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Majetková a kapitálová výstavba podniku

 • oceňovanie majetku a podniku ako celku, hodnota podniku

 • reštrukturalizácia podniku – cesta zvyšovania hodnoty podniku

 • výnosy, náklady, hospodársky výsledok; plánovanie a kontrola nákladov a nákladovosti

 • manažérsky reporting a tvorba manažérskych dokumentov; vzory, postupy, získavanie dát z dátových skladov

 • EVA, MVA, CVA

 • Economic Value Aded – metodika jej tvorby a rozkladu pre potreby riadenia firmy

 • zostavenie stromu riadenia na báze EVA

 • Balanced Scorecard a strom riadenia na báze EVA

 • motivačný systém firmy postavený na ukazovateli EVA; vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.
 • CD s aplikačnými programami k problematike.


Prínos:
Riadenie na báze EVA je jedným z moderných a najnovších spôsobov riadenia firmy. Spoznanie práce s týmto ukazovateľom a jeho využívanie v praxi obohatí prácu každého manažéra.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám