Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaAsertívne správanie

Termín: podľa dohody

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 tréning    


Cieľ vzdelávania:  


Ciele tréningu:  


 • zlepšiť svoje spôsobilosti a zručnosti pri riešení emocionálne záťažových situácií
 • vedieť kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumieť komunikácii partnera
 • uvedomiť si svoj individuálny komunikačný štýl v konkrétnej situácii, poznanie vlastných stereotypov
 • spoznať všetky štýly riešenia konfliktu vo väzbe na konkrétnu situáciu – premýšľať aké výhody a nevýhody majú jednotlivé spôsoby, ktorý spôsob je vzhľadom k situácii najvhodnejší a minimalizuje riziko do budúcnosti
 • chápať dôsledky neriešených konfliktov
 • pochopiť rozdiel konštruktívneho a deštruktívneho riešenia konfliktu,
 • precvičiť efektívne spôsoby riešenia záťažových situácií s využitím asertívnych techník.
 


Tréning je zameraný na efektívnu komunikáciu, ako univerzálnu stratégiu pre efektívne medziľudské vzťahy.
 


Ciele tréningu:  


 • Úvodné predstavenie sa, dohodnutie pravidiel pre prácu počas tréningu, mapovanie očakávaní, navodenie atmosféry spolupráce a dôvery.
 • Moje práva a zodpovednosť alebo čo som a čo nie som.
 • Pojem asertivita, popis pasívneho, agresívneho, manipulatívneho a asertívneho správania – krátky teoretický vstup lektora.
 • Podoby komunikácie – Prečo si niekedy nerozumieme, tri stavy JA – krátky teoretický vstup lektora.
 • Konflikt, príčiny vzniku konfliktov, dôsledky neriešených konfliktov – krátky teoretický vstup lektora.
 • Vplyv konfliktov na výkon.
 • Možnosti riešenia konfliktu – krátky teoretický vstup lektora.
 • Možnosti využitia asertívneho správania, identifikácia asertívnych techník – krátky teoretický vstup lektora a riadená diskusia.
 • Konfliktné situácie.
 • Hranie rolí podľa vybraných problémových situácií.
 • Rozbor jednotlivých nasnímaných situácií – spätná väzba lektora a ostatných účastníkov (pozorovateľov):
  * schopnosť požiadať o láskavosť,
  * schopnosť povedať nie,
  * dať a prijať kritiku,
  * dať a prijať ocenenie,
  * schopnosť povedať svoj názor.
 • Čo si zabalím do kufra, keď odídem z tréningu.
 • Záver tréningu.
 


Cieľová skupina:
Prednáška je v prvom rade určená účastníkom, ktorí si chcú zlepšiť komunikačné schopnosti.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Úvodné predstavenie sa, dohodnutie pravidiel pre prácu počas tréningu, mapovanie očakávaní, navodenie atmosféry spolupráce a dôvery.
 • Čo predávam – cvičenie – čo ponúkam, predávam svojmu okoliu.
 • Začnime od seba – cvičenie na poznávanie seba, moje silné a slabé stránky.
 • Ako si všímame druhých ľudí.
 • Komunikácia – žiť s ľuďmi, alebo človek nie je nikdy sám.
 • 4 roviny komunikácie, význam vecnej a vzťahovej roviny v komunikácii.
 • Ako sa náhodné vzťahy menia na vzťahy zámerne budované – stavebné kamene – pravidlá komunikácie, ktoré ju uľahčujú.
 • Neverbálna komunikácia – dôležitosť imidžu a akustickej zložky komunikácie, druhy neverbálnych prejavov.
 • Jednosmerná alebo dvojsmerná komunikácia – ktorá kedy? Súlad verbálnej a neverbálnej komunikácie.
 • Komunikačný šum a ako ho eliminovať.
 • Počúvanie – teoretický vstup lektora. Veď počujem, čo hovoríš.
 • Dopad komunikácie na atmosféru – vplyv slov na medziľudské vzťahy.
 • Čo si zabalím do kufra, keď odídem z tréningu - akčný plán účastníka a jeho prezentácia , individuálna práca.
 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:

 


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám