Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaManažment pracovných výkonov - techniky
odrazkaa prístupy

Termín: na dotaz

 

Lektor: lektor z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 tréning    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom navrhovaných tréningových modulov je získanie praktických skúseností, prehĺbenie zručností a odstránenie zlozvykov v oblasti internej komunikácie, riadenia ľudí, vedenia tímu.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Riadenie ľudí.

  • Motivácia pracovníkov.

  • Manažment času, práca s prioritami a delegovanie úloh.

  • Vedenie tímu.

  • Riešenie konfliktov v tíme.
 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám