Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaAngličtina v účtovníctve

Termín: podľa dohody

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov so základnou účtovnou terminológiou a predovšetkým ich upozorniť na sémantické rozdiely a úskalia, ktoré najčastejšie vedú k nedorozumeniu. Seminár sa tiež snaží reagovať na individuálne potreby účastníkov tým, že im dáva široký priestor na vlastné otázky alebo na prebranie situácií, s ktorými sa sami v praxi stretávajú. Kurz je určený pre tých, ktorí sú už oboznámení s účtovnou problematikou, ale potrebujú podrobnejšie preniknúť do zostavovania a analýzy finančných reportingov v anglickom jazyku.

 


Cieľová skupina:
Finanční riaditelia, účtovníci, kontrolóri, audítori a všetkým, ktorí musia byť schopní sa plynule dorozumieť v anglickom jazyku, ďalej tým, ktorí by si radi prečítali a porozumeli finančným správam písaným v anglickom jazyku.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Účtovná problematika:

  • základné pojmy účtovnej terminológie
  • základné postupy
  • účtovné prvky
  • názvoslovie súvahy a výsledovky
  • zostavovanie a analýzy finančných reportingov
  • doplňujúca diskusia
 


   


Študijný materiál:
poslucháči dostanú materiály v rozsahu približne 40 strán.
 


Upozornenie:
Podkladové materiály sú v angličtine. Aby sa anglická terminológia priblížila účastníkom, výklad je vedený v českom jazyku a všetky odborné termíny a výrazy sú počas prednášky prekladané, alebo (kde nie je možný preklad) vysvetlené.
 


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám