Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaOsobný rozvoj, sebapoznanie, motivácia

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania:

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 tréning    


Cieľ vzdelávania:
Na tomto školení sa účastník bude školiť na základné manažérske zručnosti, ktoré mu zabezpečia osobný rozvoj a sebapoznanie. Zistí čo ho motivuje, aké osobnosné vlastnosti by mohol ešte rozvíjať, aby sa zdokonalil ako človek aj ako manager.

 


Cieľová skupina:
Prednáška je v prvom rade určená účastníkom, ktorí si chcú zlepšiť komunikačné schopnostije zameraný na efektívnu komunikáciu, ako univerzálnu stratégiu pre efektívne medziľudské vzťahy.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Aká je moja osobnosť a kde sú moje rezervy.
  • Aká je moja emocionálna inteligencia a prečo je tak dôležitá.
  • Aká je moja kvalita komunikácie a kde by som sa mohol ešte zlepšiť.
  • Dôležitosť motivácie a sabamotivácie.
  • V čom môžem byť lepší ako je moja konkurencia.
  • Ako môžem využiť svoje silné miesta v konkurenčnom boji.
 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:

 


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám