Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaInterpersonálna kominikácia v tíme

Termín: na dotaz

 

Lektor: Špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
• uznať význam jednotlivca pri dosahovaní cieľov firmy,
• porozumieť vlastnej role
• priblížiť účastníkom pojem tímových rolí a ich prínos pre tímovú prácu
• precvičiť pravidlá komunikácie v rámci tímu
• identifikovať efektívne a neefektívne prejavy práce v tíme
• poukázať na to, že každá spolupráca potenciálne vždy obsahuje zárodky konfliktu a súperenia
• získať odlišnosti zážitku zo samostatného a skupinového rozhodovania
• poznať silu vlastných silných stránok a toho ako sa dajú dopĺňať silnými stránkami ostatných členov tímu

 


Cieľová skupina:
réning je zameraný na podporu tímovej spolupráce, poznanie vlastnej role a role ostatných kolegov, poznanie výhody dobrých vzťahov so zámerom splniť úlohu.

 


Obsah / program prednášky/tréningu:  


 • Úvodné predstavenie sa, dohodnutie pravidiel pre prácu počas tréningu, mapovanie očakávaní, navodenie atmosféry spolupráce a dôvery.
  • Osobný audit – Ako fungujem ako člen tímu?
  • Členstvo v tíme – spoznajte členov svojho tímu.
  • Ako vzniká tím, štádiá fungovania tímu – krátky teoretický vstup lektora.
  • Tímové role – krátky teoretický vstup lektora.
  • Dve hlavy sú lepšie.
  • Návrat z hrubého vrchu.
  • Kedy je tím silný – spolupráca alebo súperenie, zásady efektívneho fungovania tímu.
  • Čo si zabalím do kufra, keď odídem z tréningu.
  • Záver tréningu..
 


   


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám