Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaOsobnostný poker

Termín: na dotaz

 

Lektor:

 

Miesto konania:
Bratislava - presné miesto konania tréningu upresníme najneskôr týždeň pred začiatkom tréningu.

 


Časový harmonogram:  

i

i    


Cieľ vzdelávania:
Hra Osobnostný poker  umožňuje obohatenie a diferenciáciu vlastných názorov prostredníctvom poznania vlastného i cudzích pohľadov na našu osobu. Jej cieľom je  rozšíriť vnímanie   samého seba  a tým rozvinúť vlastnú osobnosť.   Jej prostredníctvom teda porovnávame obraz, ako vidíme seba  s obrazom ako nás vidia iní, čo nám umožňuje  získať o sebe reálnejší obraz.   Hra je tiež vhodným nástrojom na  spoznávanie členov pracovných tímov, a učí dávať a prijímať spätnú väzbu.

 


 


Ciele tréningu:  


 • Sebapoznávací tréning prostredníctvom kartovej hry otvorene i skrytou formou   učí účastníkov efektívne komunikovať, dávať a prijímať spätnú väzbu a poskytuje priestor pre dobrodružné spoznávanie seba i spoluhráčov. Je vhodným nástrojom na rozvoj tímov a skupín pomocou individuálneho rozvoja osobnosti.  Hra je vedená skúseným koučom.
  Osobnostný poker môže byť použitý pri práci  s manažmentom, pri teambuildingoch riadiacich tímov,  v projektových tímoch, v procesných tímoch, na oddeleniach či v rozvíjaných skupinách v rámci firemného a mimofirem-ného vzdelávania.

 


Cieľová skupina:
Vhodnou cieľovou skupinou sú trvalé i dočasné pracovné alebo projektové tímy,  každý  kto chce lepšie spoznať sám seba a chce sa naučiť dávať  a prijímať feedback. Tento nástroj môžu efektívne používať riadiaci pracovníci, moderátori, tréneri, vzdelávací pracovníci poradcovia a personalisti, t.j. všetci, ktorí pracujú s tímami a skupinami.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Predovšetkým je vhodný na:

  • Overenie individuálnych predností
  • Vyjasnenie oblastí pre ďalší rozvoj
  • Určenie pozície v tíme
  • Rozvoj tímu
  • Lepšie vzájomné spoznanie sa v úvode stretnutia alebo školenia
  • Spustenie kultúry poskytovania spätnej väzby

  Obsahová náplň:

 • Vyhrávajú všetci!

 • Hráči premýšľajú sami o sebe a o ostatných spoluhráčoch. Zistia, ako ich správanie vnímajú ostatní. Role sa vyjasnia, skryté kvality sa dostanú na povrch. Celá skupina vyhráva, je napínavým silným emocionálnym zážitkom s okamžitým i dlhodobým účinkom.

 • Hra pomáha uvedomiť si účinok vlastného správania sa. Hráči sa dozvedia, ako ich správanie pôsobí na ostatných, ako ho iní vnímajú, chápu a prežívajú.

 • Na základe vzájomnej spätnej väzby môže byť individuálne správanie reflektované  a je možné ho ďalej rozvíjať. Každý účastník rozhoduje sám za seba, ktoré vlastnosti si chce ponechať, ktoré chce prejavovať menej a ktoré viac.

 • Výsledok hry tvorí východiskový bod pre hlbší rozbor na individuálnej a skupinovej  báze.

 • Napríklad môže vyústiť:

  • v dohode o individuálnych cieľoch vedúcich  k zmene správania, v rámci individuálneho rozhovoru so zamestnancom alebo individuálneho koučingu
  • vo vypracovaní rozvojových cieľov pre spoločnú prácu v tíme
  • v objasnení rolí v tíme
 


Študijný materiál:
 


Variabilný symbol:

 


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám