Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaKomunikačné zručnosti

Termín:

 

Lektor: skúsený lektor z praxe

 

Miesto konania: hotel Medium, Tomášiková 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 tréning    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom navrhovaných tréningových modulov je získanie nových praktických skúseností, prehĺbenie zručností a odstránenie zlozvykov v oblasti horizontálnej a vertikálnej komunikácie v organizácii.

 


Tréning je zameraný na efektívnu komunikáciu, ako univerzálnu stratégiu pre efektívne medziľudské vzťahy.
 


Ciele tréningu:  


 • zvýšiť úroveň sebaovládania a sebakontroly jednotlivca,
 • chápať, čo sa deje, keď sa človek stretáva s druhým človekom,
 • ako sa navzájom vnímajú, ako komunikujú,
 • poznať predpoklady efektívnej komunikácie,
 • porozumieť ako slovné vymieňanie informácií ovplyvňuje vzťahy,
 • osvojiť si interpretácie neverbálnej komunikácie,
 • pochopiť súlad verbálnej a neverbálnej komunikácie,
 • vedieť identifikovať komunikačné šumy a naučiť sa ako ich eliminovať.
 


Cieľová skupina:
Prednáška je v prvom rade určená účastníkom, ktorí si chcú zlepšiť komunikačné schopnosti.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Úvodné predstavenie sa, dohodnutie pravidiel pre prácu počas tréningu, mapovanie očakávaní, navodenie atmosféry spolupráce a dôvery.
 • Čo predávam – cvičenie – čo ponúkam, predávam svojmu okoliu.
 • Začnime od seba – cvičenie na poznávanie seba, moje silné a slabé stránky.
 • Ako si všímame druhých ľudí.
 • Komunikácia – žiť s ľuďmi, alebo človek nie je nikdy sám.
 • 4 roviny komunikácie, význam vecnej a vzťahovej roviny v komunikácii.
 • Ako sa náhodné vzťahy menia na vzťahy zámerne budované – stavebné kamene – pravidlá komunikácie, ktoré ju uľahčujú.
 • Neverbálna komunikácia – dôležitosť imidžu a akustickej zložky komunikácie, druhy neverbálnych prejavov.
 • Jednosmerná alebo dvojsmerná komunikácia – ktorá kedy? Súlad verbálnej a neverbálnej komunikácie.
 • Komunikačný šum a ako ho eliminovať.
 • Počúvanie – teoretický vstup lektora. Veď počujem, čo hovoríš.
 • Dopad komunikácie na atmosféru – vplyv slov na medziľudské vzťahy.
 • Čo si zabalím do kufra, keď odídem z tréningu - akčný plán účastníka a jeho prezentácia , individuálna práca.
 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:

 


Cena: 276,- € vrátane 19% DPH ( 230,- € bez DPH )  


Cena: 8.314,78 Sk s DPH ( 6.928,98 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám