Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaTréning controllingových zručností v Exceli

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je naučiť záujemcov vytvárať vlastný controllingový systém v exceli. Práca bude spočívať v tvorbe finančného a nákladového controllingu.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom, finančným manažérom, ekonómom, controllerom firiem, ktorí sa chcú zdokonaliť v exceli aj v controllingu zároveň.
Vlastný notbook vítaný.

 


Obsah / program prednášky:  


1. Tvorba controllingového systému:  


 • Zostavenie riadiaceho panelu Controlling – EIS.
 • Vytvorenie číselníka podľa účtov – účtovná osnova.
 • Vytvorenie číselníka podľa stredísk.
 • Vytvorenie číselníka pre Manažérske (procesné) výsledovky.
 


:2. Zdroje údajov - dátový sklad (Daten Warenhouse):  


 • Vytvorenie dátového skladu pre výsledovku a súvahu – skutočnosť a plán.
 • Vytvorenie dátového skladu pre hlavnú knihu – skutočnosť.
 • Vytvorenie systému rozpočtovníctva.
 


3. Finančný controlling a tréning hodnotenia finančnej situácie firmy:  


 • Načítanie výkazov do súboru. Rozbor výnosov a nákladov.
 • Načítanie výkazov do súboru. Rozbor majetku a kapitálu.
 • Načítane výkazov do súboru Cash flow.
 • Interpretácia ukazovateľov finančnej analýzy.
 


4. Výpočet ukazovateľa EVA – hodnota firmy:  


 • Výkaz Economic Value Added a výpočet rizikovej prémie.
 


:5. Modelovanie hodnoty firmy:  


 • Model DCFC firmy – zadávanie hodnôt a výpočet hodnoty firmy.
 • Využitie DFCF na hodnotenie projektov pomocou NPV.
 


::6. Tréning v oblasti tvorby finančného plánu:  


 • Zostavenie jednoduchého finančného plánu na báze výsledovky a súvahy z dát dátového skladu výkazníctva.
 • Riešenie problém investícií a plánovanie investícií.
 


7. Bonita firmy a bankrotové modely:  


 • Interpretácia predikčných modelov.
 


8. Tvorba nákladového controllingu:  


 • Úprava dát hlavnej knihy pre potreby controllingu rozpočtu.
 • Controlling rozpočtu a interpretácia údajov – podnik, príp. vybrané stredisko.
 


9. Práca s krycími príspevkami na úhradu:  


 • Využitie controllingu rozpočtu na výpočet krycích príspevkov.
 • Krycie príspevky v manažérskej výsledovke.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.
 • CD s aplikačnými programami k problematike.


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám