Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaStrategický controlling

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania:

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti strategického controllingu, naučia sa poznávať budúce možnosti firmy, riziká a stratégiu firmy. Po jeho absolvovaní budú schopní vytvárať opatrenia pre realizáciu stratégie. Na príkladoch modelových firiem z praxe budú ukázané možnosti posúdenia firmy, naplánovanie jej budúceho rozvoja, zvyšovania jej hodnoty a spracovania stratégie.

 


Cieľová skupina:
Top manažéri a majitelia firiem, finanční manažéri, ekonómovia, controlleri, plánovači, vedúci oddelení stratégie a strategického plánovania, ako aj všetci riadiaci pracovníci firiem.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Porovnanie strategický a operatívny controlling,

 • hlavné nástroje strategického controllingu,

 • analýza potenciálov, SWOT analýza, analýza príležitostí a ohrození, analýza trhu, analýza konkurencie, analýza potenciálov, analýza životného cyklu, BCG, GE a iné,

 • výpočet trhového podielu,

 • návrh stratégie,

 • strategické vnútropodnikové plánovanie,

 • analýza vnútropodnikovej situácie,

 • prognózovanie okolia, analýza a prognóza podniku,

 • vypracovanie, formulovanie  a vyhodnotenie stratégie,

 • realizácia a kontrola stratégie,

 • strategická kontrola,

 • benchmarking,

 • od strategického controllingu ku BSC.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám