Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaJazykové kurzy

   
odrazkaBusiness English

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Biznis angličtina tohto desaťročia je iná, akú sme sa učili v školách. Často je agresívnejšia, globalizácia a internet  jej priniesli  novú terminológiu. Samozrejme že biznis angličtina má veľa odvetví. Má tiež mnoho odtieňov a detailov, ktoré ju robia zložitou. Preto ju učitelia - angličtinári  neradi  učia, lebo jej nerozumejú. Naopak, ekonómovia ju učia málokedy.  Náš lektor má ekonomické vzdelanie a povedie Vás praktickou angličtinou z oblasti súčasného  podnikania. V rokoch 2003-4 žil a pracoval v Londýne a v Cambridge. Budete nielen počúvať  CD zo živými konverzáciami z oblasti financií, consultingu, marketingových stratégií, biznis etiky, projektového manažmentu, biznis partnerstiev,  z priebehu  biznis interview a podobne. Okrem počúvania si vylepšíte výslovnosť, čítanie a pravopis. Precvičíte si zachytenie neznámeho odborného textu. Rozšírite si  slovnú zásobu,  použitie frázových slovies a idiómov vyskytujúcich sa v obchodnej angličtine. Kurz budú dopĺňať cvičenia na upevnenie znalosti gramatiky s dôrazom na súslednosti časov.  Na spestrenie nebudú chýbať ľahšie anglické krížovky či anglické príslovia a porekadlá.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre úroveň mierne pokročilých, pokročilých a advanced. /Top manažéri, stredný manažment, majitelia firiem, finanční manažéri, ekonómovia, controlleri, plánovači, vedúci oddelení stratégie a strategického plánovania, ako aj všetci riadiaci pracovníci firiem./

 


Obsah / program prednášky:  


 • being international 

 • case study: training in ABC company

 • partnership/negotiation

 • employment trends/interview with Mr. Smith

 • business ethics/ethical work problems

 • finance and banking

 • strategy/brainstorming techniques

 • doing business on-line/on-line shopping

 • new business, telephone strategies

 • project management/teleconference
 • different cultures 

 • consultants/training session on negotiation

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:  


Cena: podľa dohody       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám