Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   

odrazkaBenchmarking a vyhľadávanie informácií

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je ukázať záujemcom o seminár (ekonómom, manažérom, controllérom), ako pracovať s ukazovateľmi, ktoré hodnotia ekonomickú a finančnú pozíciu firmy, resp. obchodnú pozíciu a predaj. Ide najmä o ich porovnávanie s okolím, konkurenciou, ale aj prácu s partnermi a hodnotením ich bonity.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom, finančným manažérom, ekonómom, controllerom firiem, ale aj obchodným manažérom, marketingovým pracovníkom a ostatným, ktorí vytvárajú databázy o okolí firmy.
Vlastný notbook vítaný.

 


Obsah / program prednášky:  


1. Hodnotenie firmy z finančnej pozície:  


 • ukazovatele, ich výpočty,
 • hodnotenie a interpretácia ukazovateľov,
 • výber ukazovateľov na hodnotenie výkonnosti,
 • výber vhodných ukazovateľov na porovnávanie s okolím.
 


:2. Bonita firmy a jej riziko:  


 • výpočet bonity a rizika firmy,
 • hodnotenie rizika firmy,
 • hodnotenie firmy z pohľadu bonity.
 


3. Výber porovnateľnej firmy:  


 • zadefinovanie kritérií porovnateľnosti,
 • výber porovnateľných firiem, konkurentov,
 • hodnotenie bonity a rizika odvetvia a konkurencie,
 • hodnotenie bonity partnerov.
 


4. Vyhľadávanie informácií:  


 • práca s internetom,
 • vyhľadávanie informácií o odvetví,
 • vyhľadávanie partnerov a porovnateľných firiem,
 • zadefinovanie benchmarkingových hodnôt.
 


:5. Prípadová štúdia:  


 • výpočet ukazovateľov fiktívnej firmy,
 • vyhľadanie partnera fiktívnej firmy alebo konkurencie,
 • výpočet porovnateľných hodnôt,
 • analýza a porovnanie,
 • záver, hodnotenie.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám