Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaTvorba cien a cenová politika firmy

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom komplexné informácie o cenotvorbe a naučiť ich základným zručnostiam ako využívať controllingové a marketingové informácie pre tvorbu cien svojich produktov v zmysle Zákona 18/1996 Zz. o cenách.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre: podnikateľov, top manažérov, ekonomických pracovníkov a všetkých záujemcov, ktorí chcú úspešne riadiť firmu na základe reálnych cien.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Úvod – Základné definície

 • Legislatíva o cenách

 • Cena v trhovej ekonomike

 • Marketingový a controllingový pohľad na ceny produktov

 • Produkt a cena

 • Charakteristika produktu – Jadro produktu, vlastný produkt a doplňujúci produkt

 • Stratégia produktu

 • Životné cykly produktu a cena – Vývoj produktu Produktové portfólio

 • Ponuka a dopyt – Postup plánovania produktu a ceny

 • Tvorba cien v monopole a oligopole

 • Čo účtujeme?

 • Cena a hodnota – Analýza cien a ponuky zákazníka
 • Kalkulácia nákladov a cena

 • Tvorba a využívanie hodinovej sadzby pri niektorých druhoch produktov

 • Využitie rozpočtu a predpokladov na tvorbu cien

 • Ako súvisí cena s hospodárskymi výsledkami spoločnosti

 • Využitie ABC na riadenie cenotvorby a obchodnej politiky firmy

 • Faktory ovplyvňujúce rozhodnutia o cene
 • Cena a ciele organizácie

 • Cena a životný cyklus produktu
 • Cena a trhová pozícia produktu

 • Cena a spotrebiteľský dopyt

 • Cena a očakávania zákazníka

 • Cena a úžitok

 • Psychologická tvorba cien

 • Stratégie stanovenia ceny

 • Stratégie pre existujúce produkty – Stratégie pre nové produkty

 • Taktiky cenových úprav

 • Audit cenovej politiky firmy.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

11/06/2007
Nákladový controlling
a Viac sa dozviete tu
a
 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám