Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaUkazovatele výkonnosti a manažérsky
odrazkareporting, interpretácia výsledkov

Termín: na dotaz

 

Lektor:špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Balanced Scorecard – strategický systém riadenia a hodnotenia výkonnosti firmy, KPIs – kľúčové ukazovatele.

Cieľom kurzu je rozšíriť znalosti účastníkov z oblasti ekonomiky firmy a jej efektívneho využívania pri riadení všetkých typov obchodných spoločností. Účastníci sa oboznámia so základnými ekonomickými veličinami a ich vplyvom na riadenie firmy, ako aj dopadom svojich rozhodnutí na stav majetku a kapitálu firmy na báze Balanced Scorecard. Každý okruh problémov je ilustrovaný príslušným prehľadom.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s vplyvom ekonomiky na riadenie firmy, ako aj iných typov spoločností. Určený je predovšetkým pre TOP manažment firiem, majiteľov, podnikateľov, stredný manažment, ekonómov, finančníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadení firmy.

 


Obsah / program prednášky:  


Balanced Scorecard:  


 • 4 perspektívy merania výkonnosti podniku
 • finančná perspektíva a finančná mapa firmy
 • mapa procesov, systém procesného riadenia
 • prepojenie meradiel so stratégiou, implementácia BSC
 • uvedenie BSC do života firmy a udržiavanie systému
 • projektové riadenie
 • praktické ukážky z fungovania systému BSC a skúsenosti získané z praxe.
 


Ukazovatele výkonnosti:

 


 • identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy
 • Capital Asset Pricing Model (CAPM) – riziko, štruktúra a náklady kapitálu (WACC), daňový štít
 • Net Present Value (NPV), Discounted Cash Flow (DCF), Economic Value Added (EVA), Cash-flow Return on Investment (CFROI), Return on Capital Employed (ROCE)
 • štruktúra MIS (manažérskeho informačného systému) a personifikované reporty.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám