Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaEkonomika a riadenie výkonnosti firmy

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Seminár je zameraný na trendovú a progresívnu metódu BPM (Business Perfomance Management), princípy, fungovanie, CRM – filozofiu zákaznícky orientovanej firmy, podporu predaja, kvalitu pracovníkov prvej línie, SRM – riadenie vzťahov s dodávateľmi.

 


Cieľová skupina:
Vrcholový manažment.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Marketing a odbyt – vzájomné súvislosti a prepojenosť týchto subsystémov, marketingové riadenie, inovácie – invencie a kvalita, charakteristika nástrojov marketingu.
 


 • Produkty, životný cyklus produktu – analýza, plánovanie a vyhodnocovanie, portfólio produktov a jeho vyhodnocovanie, cena a cenová politika.
 • BCG, GE, ABC. BPM (Business Perfomance Management), princípy, fungovanie a možnosti využitia poznatkov BPM v praxi.
 • Krycie príspevky v riadení predaja a ziskovosť zákazníkov. Rentabilita zákazníkov, trhov a produktov – výpočty a analýzy.
 • Využitie produkčných cyklov v tomto procese. CRM – filozofia zákaznícky orientovanej firmy, podpora predaja, kvalita pracovníkov prvej línie, riadenie vzťahov s dodávateľmi. CRM systémy.
 • Postup stanovenia ceny, tvorba cien z pohľadu marketingu a výber konečnej ceny, minimálna cena, distribúcia, nástroje marketingovej komunikácie.
 • Propagácia a reklama, výdaje na reklamu, podpora predaja – portfólio komunikačných aktivít so zameraním na rast tržieb a posilnenie imidžu spoločnosti.
 • Marketingový plán v procese zákaznícky orientovanej firmy, analytická časť plánu, zber a vyhodnocovanie marketingových informácií pre potreby riadenia, hodnotenie úspešnosti firmy a jej obchodov, SWOT analýza, STEP faktory, PIMS analýza. Analýza trhových príležitostí, výpočet podielu na trhu, konkurencieschop­nosť podniku, ciele firmy – finančné, ekonomické, marketingové, personálne a iné.
 • Návrh a voľba stratégií, plán predaja a jeho optimalizácia.
 • Väzby na podnikateľský plán – marketingový plán – finančný plán.
 • Marketingový controlling a zisťovanie spokojnosti zákazníka, kľúčové ukazovatele zákazníckej perspektívy, udržanie a získavanie nových zákazníkov, rentabilita a ziskovosť zákazníka.
 • Výkonové ukazovatele zákazníckej perspektívy, zákaznícka perspektíva ako dôležitá súčasť strategického riadenia firmy.
 • Controlling v odbyte, jeho úlohy a využitie v riadení firmy.
 • Kredit manažment a riadenie vzťahov so zákazníkmi.
 


Študijný materiál:
Seminárny materiál + CD s príkladmi
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám