Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaKeď obchodník nepozná sám seba
odrazka(+ Hoganov test osobnosti pre obchodníka)

Termín: dohodou

 

Miesto konania: Bratislava alebo podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:

 • Pochopiť sám seba ako pracovníka pracujúceho s potencionálnym klientom.
 • Vysvetliť odkiaľ je osobnosť jedinca a ako vplýva na pracovný výkon.
 • Identifikácia hlavných osobnostných čŕt a ich spojitosť s predajom.
 • Pochopenie reputácie obchodníka ako dôležitého faktora pri výkone práce.
 • Identifikácia hlavných škál v zamestnaní, ktoré je orientované na zákazníka.
 • Aplikácia spätnej väzby na účastníka.
 


Cieľová skupina:
Pre pracovníkov pracujúcich v priamom styku s klientom, či už ako obchodníkov alebo zamestnancov pracujúcich na zákazníckom alebo call centre.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Osobnosť človeka ako prediktor dôležitých výsledkov.

 • 5 faktorový model osobnosti.

 • Testovanie osobnosti obchodníka.

 • Obchodník a jeho reputácia.

 • Prečo by sa mal obchodník spoznávať?

 • Škály na meranie osobnosti.

 • Johariho okno.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
 
 • Pracovný manuál.


Prečo sa zúčastniť práve tohto školenia:
 


Úúčastníci by sa po školení mali poznať lepšie, mali by zistiť, aké sú ich slabé i silné stránky a ako pracovať s klientom efektívnejšie. Pre firmu to znamená zefektívniť predaj a zvýšiť zisk.

 

Lektor: MSc Peter Ulčin

 


Peter Ulčin vyštudoval psychológiu na University of East London a pokračoval v  magisterskom štúdiu na Goldsmiths, University of London, kde úspešne dosiahol magisterský titul v odbore pracovná psychológia. Po ukončení svojho magisterského štúdia, začal školiť a konzultovať pre klientov v rámci verejnej správy (Úrad vlady SR, Ministerstvo zdravotníctva UK), bankového sektoru (HSBC), rovnako ako aj pre súkromné spoločnosti (VVS a.s., Accenture). V praxi pôsobí v oblasti individuálneho a organizačného rozvoja, náboru pracovníkov, karierového poradenstva a predaja. Má 10 ročné skúseností z vedenia tréningov a školení pre rôzne oblasti pracovného života. Peter má taktiež skúsenosti v oblasti vzdelávania a rozvoja manažérov a vedúcich pracovníkov.

Pravidelne píše články o individuálnom a organizačnom rozvoji, ktoré publikuje v odborných časopisoch ako sú Moderní řízení, Profit, Psychologie Dnes a Zdravie. V médiach (TA3) pravidelne vystupuje ohľadne jeho poradenských skúseností. Momentálne, dopisuje knihu ako efektívne pracovať so zákazníkmi tak, aby sa zvýšila ich spokojnosť i profit predajcov.

Pracuje ako lektor a kouč v oblasti individuálneho a organizačného  poradenstva, rozvoja a riadenia zamestnaneckých talentov, tiež ako profesionálny tréner vodcovských a manažérskych zručností.

Referencie:

"Peter pre našu spoločnosť zastrešoval niekoľko školení na rôzne soft-skills témy. Pri spolupráci s Petrom si najviac oceňujeme jeho profesionalitu, pozitívny prístup a samostatnosť. Dokázal účastníkom priniesť množstvo praktických skúseností, zaujímavých riešení a informácií, ktoré ich obohatili a posunuli o krok v pred na ich ceste sebarozvoja.“

ADDA CONSULTANTS, s.r.o., člen ACE, Bratislava, Slovakia

Petra som stretol počas workshopu, kde som sa dozvedel množstvo užitočných tipov a návodov, ako predať sám seba. Dozvedel som sa taktiež, ako by som mal naštartovať svoju kariéru. Jeho záujem o môj úspech presiahol tému workshopu, nakoľko poskytol mojej partnerke dôležité informácie o živote v zahraničí. Peter je nielen skvelým konzultantom, ale aj nápomocným človekom. Som rád, že som mal tú príležitosť Petra stretnúť.

Pavol Markovic, Finančný analytik IBM, Bratislava, Slovakia

Peter mi na workshope poskytol množstvo užitočných informácií, ktoré som mohol ihneď aplikovať v praxi. Napríklad, ako s potencionálnym klientom hovoriť o cene produktu, aký je rozdiel medzi predajom produktov a poskytnutím hodnôt a kde by som sa mal hľadať skutočné výhody v porovnaní medzi mojou ponukou a ponukou konkurencie.

Navyše, páčil sa mi argumetatívny prístup Petra počas workshopu i negatívna spätná väzba, ktorú bol ochotný poskytnúť účastníkom. Keď môžem byť úprimný, toto bol jediný workshop pripravený na základe potrieb všetkých účastníkov. Veľmi to oceňujem, avšak privítal by som omnoho viac cvičení. Taktiež ma prekvapil prístup Petra po skončení workshopu, kedy sa chcel dozvedieť ako sa mi darí aplikovať získané poznatky.

Je jasné, že Peter má množstvo skúsenosti v predaji, ale čo je pre mňa podstatnejšie, že bol počas workshopu sám sebou.

Ondrej Kozlovsky, majiteľ GKNG s.r.o., Bratislava, Slovakia

 


Variabilný symbol:  


Cena:  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám