Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaPoradenské služby

   
odrazkaSYSTÉM CELOŽIVOTNÉHO VNÚTROFIREMNÉHO odrazkaodrazkaodrazkaodrazkaVZDELÁVANIA PRE MANAŽÉROV

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Firma MENTIS s.r.o. sa zameriava nielen na uspokojovanie potrieb a riešenie problémov klientov v oblasti ekonomiky, účtovníctva, manažmentu, personálneho manažmentu, informačných technológií, obchodu, marketingu, ale aj na komunikačné zručnosti, a to prostredníctvom realizácie špecializovaných vnútrofiremných vzdelávacích a tréningových programov. Špecializované programy reflektujú na špecifické potreby klientov, ktoré vypracúvame na ich konkrétne podmienky. V súčasnosti sme pre vás pripravili levelovitý/stupňovitý systém vzdelávania s nasledovným obsahom:

• Komunikačné zručnosti
• Vedieť sa asertívne správať
• Zručnosti vedenia a motivovania podriadených
• Zvyšovanie výkonu a rozvoj pracovníkov.
• Zručnosti vyjednávania, ovplyvňovania a dosahovania dohody.
• Zručnosti hodnotenia pracovníkov.
• Budovanie vyspelých a efektívnych tímov.
• Prezentačné zručnosti.
• Riadenie a realizácia zmeny v organizácii.
• Zvládanie stresu a psychogygiena v práci manažéra.

kde manažér získa k svojej práci najdôležitejšie zručnosti a vedomosti. Všetky uvedené témy sú nezávislé, nenadväzujú na seba. Pre lepší výsledok by však bolo vhodné, aby manažér absolvoval všetky tieto školenia.

 
 
a Viac sa dozviete tu
a
 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám