Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaManažment zmeny podnikovej kultúry ako
odrazkamäkkého faktora riadenia

Termín: podľa počtu záujemcov

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 tréning    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom navrhovaných tréningových modulov je príprava riadiacich zamestnancov na budovanie podnikovej kultúry.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Riadenie zmien.

  • Rozvoj organizácie.

  • Plánovanie.
 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € s 20% DPH (200,- € bez DPH)  



     

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám