Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaMarketingový controlling

Termín: na dotaz

 

Lektor: lektor z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je detailne zoznámiť účastníkom so súčasným pohľadom na meranie výkonnosti značky a meranie efektívnosti investícií do značky a komunikácie. Účastníci sa zoznámia s najmodernejšími prístupmi, ukazovateľmi a ich interpretáciou a tiež ich možnosťami využitia. Súčasťou výučby sú tiež praktické prípadové štúdie.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený pre vedúcich marketingu, pracovníkov marketingu a špecialistov, ktorý sa venujú tejto oblasti.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Súčasné prístupy budovania marketingového controllingu – Value Based Management a Customer Equity Management

 • Strategický a operatívny marketingový controlling

 • CRM a vytvárania poznatkov o trhu a zákazníkoch

 • Meranie a modelovanie hodnoty zákazníkov - životné cykly a segmentácia zákazníkov

 • Kľúčová hodnototvorná veličina - Customer Lifetime Value

 • Meranie efektívnosti marketingových aktivít – praktická aplikácia konceptu ROI

 • Marketingové plánovanie a  reporting – tvorba marketingového plánu akcií a kampaní

 • Priebežné sledovanie marketingových nákladov

 • Daňové náležitosti marketingových aktivít

 • Meranie spokojnosti a lojality zákazníkov
 • Produktový a brand management v praxi

 • Sledovanie a riadenie ziskovosti produktov a oceňovanie hodnoty značky

 • Cenová stratégie, kanály obsluhy trhu, marketingová komunikácie a response zákazníkov

 • Zaujímavé ukazovatele v marketingu (KPIs) - systémy ukazovateľov

 • Zainteresovanie marketingových pracovníkov na raste predajnej výkonnosti

 • Podpora vývoja nových výrobkov controllingovými nástrojmi.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Prínos:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám