Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel nielen pre controllerov a ekonómov II
odrazkaExcel - grafy, objekty a práca s makrami

Termín:

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Kurz prebieha formou výučby a  riešenia prípadových štúdií z oblasti controllingu na počítačoch a  vyžaduje dobrú znalosť základných funkcií Excelu. Controllingové analýzy. Analýza "Čo by bolo, keby ..." - hľadanie cieľovej hodnoty, viacnásobné operácie s 1 a 2 vstupnými poľami.

Väčšina controllerov si už nedokáže prácu bez Excelu predstaviť. Dáva im možnosť samostatne vytvoriť efektívny systém controllingu a minimalizovať rutinné operatívne činnosti, ktoré často výrazne prevyšujú čas venovaný rozvoju controllingu. Cieľom tohto kurzu je ukázať, aké široké možnosti má Excel v oblasti analýz a prezentácie dát a ako môže efektívne podporovať prácu controllera.

Postupne sa od relatívne jednoduchých funkcií prepracujete k metóde veľmi rýchleho prehľadávania veľkého množstva dát. Kombináciou správneho navrhnutia štruktúry tabuliek, vyhľadávacích funkcií a ovládacích prvkov vytvoríte mocný analytický nástroj, ktorý sa stane základom Vašich ďalších rozborov. V závere kurzu sa budete pohybovať na úplnom vrchole možností Excelu - EIS aplikácií, ktoré sú určené špeciálne pre manažment.

Kurz prebieha formou výučby a riešenia prípadových štúdií z oblasti controllingu na počítačoch a vyžaduje znalosť základných funkcií Excelu.

 


Cieľ vzdelávania:
Kurz je určený pre ekonómov, controllerov aj analytikov, čiže pre takých pracovníkov, ktorí zaisťujú informačný servis pre manažment, alebo je ich náplňou práce analýza dát. Kurz predpokladá znalosti na úrovni kurzu "Excel pre controllerov I". Na začiatku je opakovanie potrebných znalostí v rozsahu prispôsobenom účastníkom.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Hľadanie riešenia a možností jeho uplatnenia pri sledovaní cash flow a hodnotení investičných zámerov.

 • Riešiteľ a  uplatnenie riešiteľa v  controllingu. Tvorba a správa scenárov. Správca pohľadov. Správca správ.

 • Správca dát, dátové formuláre. Microsoft Query – prístup k vonkajším databázam. Deklarácia zdrojov dát, spájanie tabuliek. Importovanie dát dotazu do tabuliek Excelu.

 • Zlučovanie, statické prepojenia, prepoj. so zdrojovými dátami.

 • Export a import dát – dátové formáty, textový formát.

 • Ochrana a zdieľanie dát v Exceli. Sledovanie a schvaľovanie zmien.

 • Odstraňovanie problémov s cyklickými odkazmi.

 • Tvorba a možnosti používania šablón v controllingu.

 • Základy práce s makrami a ich využitie v grafoch a objektoch.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
 
 • Príručka Excelu „Čo je potrebné ovládať z Excelu pre tvorbu systému podnikového controllingu.
 • CD s príkladov v Exceli


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


 1. Ako controller zbavíte sa závislosti na programátoroch a základných IS.
 2. Minimalizujete rutinné práce ako vyhľadávanie potrebných dát a ich následné spracovanie.
 3. Môžete vybudovať efektívne controllingové systémy priamo s pracovníkmi controllingu.
 4. Zostane Vám čas na koncepčný rozvoj controllingu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám