Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 

1SC

1SC

           

1st Social Competence Certificate®
Sociální  kompetence je vedle odborných znalostí a znalostí metod klíčovou kvalifikací
úspěšné spolupráce s externími klienty  stejně jako i s kolegy uvnitř firmy.

 

Myšlenka 1SC®
Požadavky ekonomického světa podléhají neustálému růstu. Za úspěchem každé společnosti
stojí ale v primární rovině člověk a jeho schopnosti a spravné využití těchto lidských zdrojů a kvalit.
Pouze investice do rozvoje a podpory sociálních kompetencí zaměstnanců je předpokladem
trvalého úspěchu.
1SC®  poskytuje sociální kompetenci k doplnění odborné kvalifikace zaměstnanců čímž své pracovníky optimálně připravuje ke společnému využívání zdrojů.

 

Cílová skupina programu 1SC®
Sociální kompetence  představuje   pro    každou    pracovní    pozici    podniku    klíčovou kvalifikaci. Modulární skladba  vzdělávacího programu  umožňuje  sestavení seminářů
pro každého pracovníka indivuduálně. Dle jeho potřeb, požadavků a výchozí pozice.

Funkční princip certifikátu 1 st Social Competence Certificate®
Program se zaměřuje na dvanáct hlavních oborů (Poradenství & Pr odej, Management
vztahů & management služeb, Úspěšné vyjednávání, Úspěšná moderace skupin, Mediace & Management konfliktů, Úspěšná prezentace, Sebeřízení, Coaching & Vedení, Management projektů, Inovační techniky & Tvůrčí techniky, Gender Mainstreaming (rovnos t pohlaví),
Cross Cultural Training (poznání prostředí jiných kultur).  Každý modul trvá dva dny.  Možné
a smysluplné jsou různé individuální kombinace modulů.
(v rozmezí od dvou do čtyřiceti přednáškových dnů )

           

Obsah vzdělávacího programu 1SC ®
Vzdělávací program 1SC ® se člení do dvanácti hlavních oborů a zahrnuje tyto
tématické oblasti (výtahy z nich):

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

               

1 Poradenství & Prodej
- Získání nového zákazníka
- Key Account Management
- Prodejní rozhovor – perfektně naplánovaný

         

- Cenové jednání & V ytvoření přidané hodnoty
- Rentabilizace nerentabilních zákazníků
- Controlling odbytu

 

2 Management vztahů & Management služeb
- Spokojenost zákazníka jako faktor úspěchu
- Mentalita služeb
- Požadovat & podporovat kvalitu služeb

     

- Standardy jakosti
- Záruky jakosti
- Kvalitně myslet, tvořit, měřit, žít

4Úspěšná moderace skupin
- Plánování moderace
- Moderační metody orientované n a výsledek

       

- Optimalizace projevu,chování moderátorů
- Zajištění výsledků pomocí vizualizace

 

3 Úspěšné jednání
- Styly a cíle jednání
- Příprava a struktura jednání

       

- Obrana vůči obtížným partnerům
- Efektivní ukončení jednání

 

5 Mediace & Management konfliktů
- Druhy konfliktů
- Analýza konfliktního jednání
- Deeskalace konfliktů

       

- Průběh & nástroje mediace
- Stupně mediačního postupu
- Pozice versus zájmy

 

6 Coaching & Vedení
- Vedoucí pracovník – Motivátor & Multiplikátor
- Vedoucí pracovník jako kouč

       

- Profesionální jednání se zaměstnanci
- Nástroje koučování

 

7 Úspěšná prezentace
- Prezentace dle cílové skupiny
- Argumentační techniky

       

- Mediální podpora a podklady
- Efektivní ukončení prezentace

 

8Management projektů
- Zahájení a úspěšné plá nování projektů
- Controlling projektu

       

- Efektivní řízení projektu
- Ukončení projektu

 

10 Inovační techniky & Tvůrčí techniky
- Inovace jako zajištění existence
- Systematická diagnostika
- Strukturování problémů

     

- Pravidla tvůrčího řešení úkolů
- Metody hledání nápadů, způsoby jejich hodnocení, vyhodnocení
- Sběr a spojování nápadů

 

9 Sebeřízení
- Znalost & využití vlastních zdrojů
- Převzetí vlastní odpovědnosti
- Rozvoj atraktivních perspektiv

       

- Stanovení realistických cílů
- Schopnost konat cílená rozhodnutí
- Efektivní yužití času
-  Úkoly – jejich zvládnutí a management

 
12 Gender Mainstreaming
- Co je to Gender Mainstreaming?
- Nástroje „gender analýzy“
- Senzibilizace a reflexe
       

- Konkrétní význam pro povolání
- Význam v každodenním životě
- Vlivy na hospodářství, politiku atd.

 

11Cross Cultural Training
- Rozčlenění zemí do kulturních oblastí
- Mezinárodní podnik

       

- Schopnost komunikace mezi kulturami
- Konflikty mezi kulturami a řešení konfliktů

 
 
 
Google AdSense
a
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám 
 

1BC

1SC