Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaPočítačové kurzy

   
odrazkaMS Excel vo firme

Termín: na dotaz

 

Lektor:

 

Miesto konania: Bratislava, podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
je doplnenie a obohatenie svojich vedomostí o nové možnosti práce s tabuľkovým kalkulátorom; získanie zručnosti pri riešení bežných tabuľkových úloh, vytváraní grafov a matematických funkcií. Príprava na získanie certifikátu ECDL – modul 4.

 


Cieľová skupina:
Pre všetkých užívateľov PC.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Princípy práce s tabuľkovým procesorom MS Excel

 • zápis do buniek

 • výpočty v bunkách

 • zoraďovanie a filtrovanie dát

 • tlač

 • tvorba stránky, náhľad, tlač

 • pokročilé formátovanie buniek

 • práca so zošitmi a listami

 • sprievodca funkciami

 • databáza s rozsiahlymi tabuľkami

 • filtre a práca so zoznamami

 • formátovanie grafov

 • pokročilé nastavenie. 
 


Prínos:
Po absolvovaní školenia bude absolvent schopný používať aplikáciu Microsoft Excel. Bude vedieť pracovať s pokročilejšími matematickými a  logickými funkciami. Ďalej sa oboznámi s tvorbou a úpravou tabuliek, s možnosťami ich formátovania,  formátom bunky, vymazaním formátu, kopírovaním formátu a podmieneným formátovaním. Bude vedieť vložiť obrázok a ďalej s ním pracovať, prípadne ho uspôsobiť zošitu s údajmi. Taktiež sa naučí vkladať komentáre k jednotlivým bunkám. Bude vedieť vytvoriť zložitejšie grafy a bude s nimi vedieť pracovať a upravovať na zložitejšej úrovni. Taktiež sa naučí svoje tabuľky spolu s grafmi vytlačiť. Ďalej sa podrobne oboznámi s položkami v menu „úpravy“. Pomocou nich bude schopný veľmi rýchlo hľadať a nahrádzať slová, reťazce alebo ich časti v texte. Vzostupné alebo zostupné triedenie mu nebude robiť problém. Bude vedieť využiť automatický filter pre efektívnejšiu prácu so svojimi dátami. Naučí sa prenášať vytvorené údaje z aplikácie MS Excel do aplikácie MS Word a využívať tak vzájomnú spoluprácu týchto dvoch aplikácii vo svoj prospech. Pochopí a osvojí si možnosti špeciálneho prilepenia grafu, tabuľky a iných objektov. Bude vedieť využívať nástroj „pomocník“ pri hľadaní odpovedí na svoje otázky ohľadne riešenia vzniknutých problémov pri práci v tejto aplikácii. Získa tak prehľad nad možnosťami tejto aplikácie a bude vedieť ako ich využiť, aby zdokonalil a zefektívnil svoju prácu s počítačom.
 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám