Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaCoaching

Termín: podľa dohody

 

Lektor:

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 tréning    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom navrhovaných tréningových modulov je získanie nových praktických skúseností, prehĺbenie zručností v oblasti proaktívneho prístupu k  podnecovaniu zamestnancov k požadovanému výkonu.

 


Cieľová skupina:
HR manageri,  sales manageri.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Coaching – nová manažérska rola.
  • Vyššia flexibilita a adaptabilita, konkurenčná výhoda v rýchlo meniacom sa prostredí.
  • Reaktívny a proaktívny postoj k životu a práci.
  • Coaching – cesta k trvalej motivácii, k rastu sebaúcty, efektivity a  k  dosahovaniu cieľov.
  • Coaching ako komunikačná kultúra, zmena ktorá prináša udržateľný rast.
  • Osobnostný poker – feed back – zrkadlo, ktoré nám pomáha rasť.
  • Ako nás vidia iní a sebaobraz.
 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné listy autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám