Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaZručnosti zvládania konfliktných situácií
odrazkav práci a dôležitosť tímovej práce

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 tréning    


Cieľ vzdelávania:
Na tomto tréningu účastník zistí ako vie zvládať konfliktné situácie a ako sa môže naučiť im predísť. Prečo vlastne konfliktné situácie vznikajú. Ďalej zistí prečo je nevyhnutná tímová práca. Zistí aký je on sám tímový hráč a aká by mala byť efektívna komunikácia v tíme.

 


Cieľová skupina:
Tréning je určený manažérom, finančným manažérom, obchodným manažérom, ekonómom.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Asertivita – pojem, práva, techniky, spätná väzba, spôsobilosti, výsledky asertivity.

  • Asertívna v.s. efektívna komunikácia ako predpoklad fungovania všetkých procesov v tíme.

  • Konflikty – pozitívne a negatívne dôsledky konfliktov.

  • Spôsoby riešenia konfliktov – identifikácia vlastného štýlu riešenia konfliktov.

  • Stratégie správania sa pri konfliktoch. Riadenie konfliktov.

  • Problémové situácie – riešenie prípadových štúdií.

  • Modelové situácie – hranie rolí s podporou videotechniky.

  • Tímové role, dôležitosť tímovej práce.

  • Efektívna komunikácia v tíme.
 


   


Študijný materiál:
 
  • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám