Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel - práca s dátami
odrazkaa tvorba controllingových systémov

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Väčšina controllerov si už nedokáže prácu bez Excelu predstaviť. Dáva im možnosť samostatne vytvoriť efektívny systém controllingu a minimalizovať rutinné operatívne činnosti, ktoré často výrazne prevyšujú čas venovaný rozvoju controllingu. Cieľom tohto kurzu je ukázať, aké široké možnosti má Excel v oblasti analýz a prezentácie dát a ako môže efektívne podporovať prácu controllera.

Postupne sa od relatívne jednoduchých funkcií prepracujete k metóde veľmi rýchleho prehľadávania veľkého množstva dát. Kombináciou správneho navrhnutia štruktúry tabuliek, vyhľadávacích funkcií a ovládacích prvkov vytvoríte mocný analytický nástroj, ktorý sa stane základom Vašich ďalších rozborov. V závere kurzu sa budete pohybovať na úplnom vrchole možností Excelu - EIS aplikácií, ktoré sú určené špeciálne pre manažment.

Kurz prebieha formou výučby a riešenia prípadových štúdií z oblasti controllingu na počítačoch a vyžaduje znalosť základných funkcií Excelu.

 


Cieľ vzdelávania:
Kurz Vás oboznámi s  problematikou controllingu a  zároveň Vám prakticky pomôže osvojiť si poznatky a zručnosti, ako tento systém nielen vybudovať, ale aj efektívne využívať. Naučíte sa tu postup tvorby systému podnikového controllingu s nástrojom, ktorý je dostupný na každom ekonomickom úseku  alebo inom dôležitom pracovisku podniku v podobe počítačového programu EXCEL. Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti tvorby finančného plánu, tvorby a hodnotenia podnikateľských projektov. Po jeho absolvovaní budú schopní posúdiť efektívnosť projektov, ich obsahovú aj formálnu stránku. Na príkladoch mode-lových firiem z praxe budú ukázané možnosti posúdenia firmy, naplánovanie jej budúceho rozvoja a zvyšovania jej hodnoty.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe alebo hodnotení projektov.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Jednorozmerná analýza dát: jednoduché makrá, triedenie dát, reporting.

 • Viacrozmerná analýza dát: import súborov, názvy oblastí a buniek, kontingenčné tabuľky.

 • Podpora investičného rozhodovania: finančné funkcie, posúdenie variant investícií, diskontovaný cash flow.

 • Základy automatizovaného spracovania dát: štruktúrovanie aplikácií, vyhľadávacie funkcie, aritmetické funkcie, filtrovanie dát, ovládacie prvky.

 • Úvod do EIS aplikácií (Executive Information System): dátový sklad, výstavba jednoduchej EIS aplikácie.

 • Vyhľadávanie informácií v dátovom sklade - funkcia vyhľadať, nepriamy odkaz, rozšírený filter, kontingenčné tabuľky.

 • Základné postupy EIS programov - analýzy typu drill-down, dynamické filtrovanie, riadiace parametre EIS.

 • Výstavba EIS aplikácie - založenie dátového skladu, založenie číselníkov, návrh a realizácia výstupných obrazoviek, nastavenie riadiacich parametrov, prepojenie jednotlivých častí riešenia. Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch.

 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.
 • CD s aplikačnými programami k problematike.


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


 1. Ako controller zbavíte sa závislosti na programátoroch a základných IS.
 2. Minimalizujete rutinné práce ako vyhľadávanie potrebných dát a ich následné spracovanie.
 3. Môžete vybudovať efektívne controllingové systémy priamo s pracovníkmi controllingu.
 4. Zostane Vám čas na koncepčný rozvoj controllingu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám