Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaIFRS / US GAAP - svetové účtovníctvo

Termín: 8. - 10.6.2016

 

Lektor: Robert Mládek, narodil sa v Čechách, vyrastal v USA, kde vyštudoval financie a účtovníctvo (University of San Francisco). Pracoval ako audítor (KPMG), kontrolór (Waller, Williams & Co).

 

Miesto konania: Hotel Viktor, Kremnická 26, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Prednáška reflektuje na neustály vývoj medzinárodného účtovníctva a snaží sa ponúknuť praktickú pomoc pri riešení problémov súvisiacich s každodennou praxou. Pretože IFRS naďalej ostávajú len jedným z viacerých medzinárodne uznávaných systémov, prednáška sa venuje aj - US GAAP.

 


Cieľová skupina:
Cieľom seminára je prediskutovať požiadavky IFRS a US GAAP. Sekundárny cieľ je ukázať kde, napriek snahe je konvergovať, so štandardmi IFRS a US GAAP stále líšia. Nakoniec, seminár ukazuje ako sa pravidlá US GAAP môžu využiť pri aplikácii IFRS alebo štandardy IFRS pri aplikácii US GAAP.

IFRS vs. US GAAP: Školenia US GAAP sa prvýkrát objavilo v ponuke1998. Potom, čo bolo v roku 2002 rozhodnuté (EC 1606/2002), že sa IFRS začnú vyžadovať na území Európskej únie, vznikol tento seminár, ktorý IFRS a US GAAP porovnáva.

Prečo je porovnanie IFRS a US GAAP tak užitočné?

V tom istom roku (2002) začal projekt konvergencie. Od tej doby niektoré štandardy, predovšetkým IFRS 15 a ASC 606, sa stali doslova rovnaké. Zaujímavejšie sú však tie, kde sa mu vyrovnal, len ich vplyv, nie text (napríklad IAS 2 a ASC 330, IAS 23 a ASC 835-20, alebo IAS 36 a ASC 360-10-35-21 až 49). Prečo? Podobne ako je rozumná konzultácia s iným lekárom pred náročným zákrokom, pri aplikácii jedného štandardu je dobré poznať požiadavky toho druhého.

Inak povedané, občas sa stáva, že cesta podľa jedného štandardu je dlhá a tŕnistá? strmá ?, zatiaľ čo podľa druhého hladká a menej náročná. Poznať túto druhú cestu je obzvlášť užitočné, ak sa musí jednať o metodiku s audítorom, ktorý má podrobné znalosti iba o jednej z nich. Samozrejme, odvolanie sa na US GAAP pri aplikácii IFRS alebo IFRS pri aplikácii US GAAP sa smie (IAS 8.12 / ASC 105-10-05-3), iba ak štandardy IFRS alebo US GAAP konkrétnu metodiku neprikazujú. Preto je dobré dopredu vedieť, kde sa tieto miesta nachádzajú, aby sa hľadanie alternatívne cesty nestalo stratou času.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Úvod do problematiky

 • reálna hodnota

 • peniaze a krátkodobé investície

 • pohľadávky

 • zásoby a náklady na predaj

 • uznanie výnosov (základy)

 • časové rozlíšenie

 • hmotný majetok

 • nehmotný majetok

 • goodwill

 • lízing

 • záväzky

 • rezervy

 • kapitál

 • výsledovka

 • uznanie výnosov (nové pravidlá)

 • impairment

 • segmenty

 • finančné nástroje

 • cudzej meny

 • konsolidácia

 • zmeny a chyby

 • príloha

 • ďalšie témy podľa výberu účastníkov
 
 

POZNÁMKA: Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: anglickej a českej. Na konci seminára účastníci obdržia Osvedčenie o jeho absolvovaní.

 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom v rozsahu cca 200 strán.
 


Variabilný symbol: 810062016  


Cena: 468,- € vrátane 20% DPH ( 390,- € bez DPH )  
       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám