Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaFinančné plánovanie a rozpočtovanie

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Tréning je zameraný na praktickú prípravu plánu firmy, na kalkulácie potrebné pri príprave plánu a na rozbory hospodárskych výsledkov.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre podnikateľov, plánovačov, ekonómov,, manažérov a všetkých záujemcov, ktorí chcú mať dobre pripravený plán a rozpočet na nasledujúci rok.

 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Úvod:  


  • Čo rozumieme pod finančným plánovaním; plán firmy a jeho časti; časové dimenzie plánu; rozplánovanie aktivít v procese plánovania; kontrola plnenia plánu,
  • finančná perspektíva a finančná mapa firmy,
  • postup tvorby FP,
  • charakteristika jednotlivých častí FP; finančné, obchodné, procesné a vzdelanostné ciele podniku; využitie BSC pri plánovaní,
  • dlhodobý finančný plán; plán kapitálových výdavkov; plánovanie optimálnej finančnej štruktúry,
  • krátkodobý FP; plán a rozpočty; analýza nákladov; plán zisku; finančná bilancia; plán cash flow; plán rozdelenia zisku,
  • hodnotenie kvality vypracovaného finančného plánu,
  • metódy, techniky a modely tvorby finančného plánu,
  • využitie výpočtovej techniky pri tvorbe plánu – ekonomické informačné systémy, manažérske informačné systémy, Balanced ScoreCard (BSC); Activity Based Costing (ABC) a pod.
 


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu. CD s aplikačnými programami.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám