Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaNaučte sa rokovať
odrazkamaximalizujte možnosť úspechu v rokovaní

Termín: na dotaz

 

Lektor: so skusenosťami z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Potrebujete naozaj zvládnuť obchodné rokovanie v jeho komplexnosti?
Využite možnosť, ktorú vám ponúkame spolu so zárukou, že tentoraz nebudete mať dôvod svoju voľbu ľutovať.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený tým, ktorí pri výkone svojej práce komunikujú s klientmi v obchodnom styku,  podnikateľom, manažérom, právnikom, ekonómom vo výkonných a riadiacich funkciách.

Absolvovanie kurzu a štúdium poskytnutých materiálov v elektronickej podobe vás priblíži úrovni profesionálnych obchodníkov a prehĺbi vaše schopnosti úspešne sa pripraviť na obchodné rokovanie.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Interdisciplinárny a komplexný pohľad na obchodné rokovanie

 • čo ovplyvňuje obchodné rokovanie (psychológia, komunikácia, sociológia...)

 • definície a ciele obchodného rokovania

 • povaha OR (konfliktná, nekonfliktná, súťaživá...)

 • typológia OR

 • stratégia, taktika, technika, prostriedky OR

 • fázy obchodného rokovania

 • ako sa pripraviť na OR (oblasti a spôsoby prípravy)

 • poznávanie partnera, sebapoznávanie, sebahodnotenie, sebakontrola...
 • čo odlišuje profesionálneho negociátora od priemerného

 • pravidlá správania sa, metódy ovplyvňovania partnera

 • námietky – ich identifikácia a správne reakcie na ne

 • predchádzať konfliktom a ako ich riešiť

 • nebezpečné pocity obchodníka a ako bojovať proti ich prejavom

 • predajné, rokovacie, uzatváracie techniky

 • využitie komunikácie v  obchodnom rokovaní

 • duševná hygiena pre obchodníka – predchádzanie problémom

 • zvláštnosti rokovania so zahraničnými partnermi (kritériá pre odlíšenie kultúr, rokovacie štýly). 
 


   


 

 


   


Študijný materiál:
 
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám