+
 
 
  Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazka1st Business Certificate

   
odrazkaManažment vstupov

Termín:

 

Lektor: s dlhoročnou praxou v oblasti manažmentu nákladov

 

Miesto konania: Hotel Medium, Tomáškova 34, Bratislava

 

Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia

 

i

i9:00 - 17:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Kurz je jedným z modulov vzdelávacieho programu 1 st Business Certificate. Jedná sa o štandardizovaný vzdelávací program na vysokej európskej úrovni. Cieľom kurzu je vysvetliť základné oblasti nákladového manažmentu, porozumieť ich členeniu, kalkuláciám, efektivite, správne pochopiť úlohu manažmentu nákladov v každej fungujúcej firme alebo spoločnosti. Špecifikom našich seminárov je zameranie na prax, príklady z praxe, ich riešenie a aplikácia. Kľúčové oblasti – účtovanie nákladov podľa druhov; odbytová kalkulácia & diferenčné kalkulácie; rozvrh nákladov; výpočty hrubého rozpočtu; účtovanie nákladov podľa miesta vzniku; Break – Even - Point (bod zvratu); Manažment fixných nákladov; fixné náklady; účtovanie nákladov podľa výkonov (cenová kalkulácia) a i.

 


Cieľová skupina:
Kurz je  určený všetkým "neekonómom", absolventom, zamestnancom vo vedúcich funkciách rovnako ako uchádzačom o vedúcu pozíciu; majiteľom firiem. V tomto module získate vysoko kvalitný a kompaktný prehľad o princípe a význame manažmentu nákladov.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Kurz prebieha interaktívne, sú použité iné zábavnejšie formy, ako by ste v oblasti financií očakávali. Obsahuje konkrétne príklady, drobné kvízy, krížovky a pod. Výsledok je dosiahnutý zábavným spôsobom, motiváciou každého poslucháča. Nebudete sa nudiť, ani predčasne odchádzať!
 


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Prínos:
Firma MENTIS s.r.o. v spolupráci s 1st BC Business Education & Consulting GmbH pripravila pre Vás aj na Slovensku tento vzdelávací program. 

V apríli modul Management nákladov ponúkame za uvádzaciu cenu. História 1st BC Business Education & Consulting GmbH je úzko prepojená s  históriou viedenskej Ekonomickej Univerzity a intenzívnou dlhoročnou kooperáciou s  medzinárodnými koncernami pôsobiacimi v oblasti hospodárskej praxe. Spoločnosť sa svojou kvalitou ponúkaných programov zaraďuje medzi popredné vzdelávacie spoločnosti, ponúkajúce svoje vzdelávacie programy celoeurópsky, je nositeľom garancie kvality a jednotného štandardizovaného vzdelania na európskej úrovni. Počas 14-tich rokov činnosti je vedľa Management Akademie spoločnosť 1st Business Certificate® Business Education & Consulting treťou samostatnou divíziou. Kompletné vzdelávacie programy:

  • 1st BUSINESS CERTIFICATE® – ekonomická kompetencia
  • 1st SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE® – sociálna kompetencia
  • 1st BUSINESS CERTIFICATE® & 1st SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE® – manažérska certifikácia

International Business Education Network pod vedením prezidenta Univ.-Prof. Dr. Wilfrieda Schneidera (profesora Inštitútu managementu a hospodárskej pedagogiky, Ekonomickej univerzity vo Viedni) pracuje Management Board (riadiací výbor) OEEC na založenie európskych štandardov ekonomického vzdelávania 1st Business Certificate® a 1st Social Competence Certificate®. Advisory Board (Poradný výbor) OEEC sa skladá rovnomerne z členov s teoretickým, ekonomickým základom, profesorov , lektorov a z členov z podnikateľskej praxe; podnikateľov, riaditeľov HR manažérov.

 


Variabilný symbol:  


Cena: 510,- € vrátane 20% DPH ( 425,- € bez DPH )  


Cena: 15.364,26 Sk vrátane 20% DPH ( 12.803,35 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám
  
 

1BC

1SC