Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
Zvoľte si kategóriu:
   

odrazkaVýklad zákonov

   
odrazkaElektronické schránky v zmysle zákona
odrazkao e-Governmente od 1.7.2017
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaNový zákon o sťažnostiach-platný od 1.6.2017
odrazkaa vybrané aktuálne aplikačné problémy
odrazkazákona o slobodnom prístupe k informáciám
odrazkaa ich následné riešenie
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaZákon o dani z pridanej hodnoty
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
   
odrazkaInventarizácia majetku a záväzkov
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
odrazkaDaň z pridanej hodnoty
Termín: na dotaz
   
Lektor: špecialista z praxe
 
   
   
Google AdSense
a
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám 
 

1BC

1SC