Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaElektronické schránky v zmysle zákona
odrazkao Governmente od 1.7.2017

Povinné dátové schránky na portáli verejnej správy a ich zriadenie.

 

Termín: na dotaz

 

Lektor: odborník z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 9:30 - 10:00 prezentácia  

i

10:00 - 12:00 kurz    


Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Na školení sa dozviete:

 • ktorých subjektov sa týka elektronická schránka
 • aké sú jej funkcie
 • aké náležitosti sú na jej zriadenie potrebné
 • aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti
 


Elektronická schránka v procese komunikácie podnikateľa s úradmi slúži na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí, notifikácií a iných správ od orgánov verejnej moci. Doručenie úradného rozhodnutia do elektronickej schránky má rovnaké právne účinky ako doručenie rozhodnutia v listinnej podobe do vlastných rúk klasickou poštou. Na to, aby vám mohol orgán verejnej moci doručiť do elektronickej schránky úradné rozhodnutie, musí byť vaša elektronická schránka aktivovaná na doručovanie. Kto je povinný do konca roka 2016 aktivovať elektronickú schránku? Čo je k tomu potrebné a ako pri tom postupovať? Všetko sa dozviete na tomto seminári.

 


Cieľová skupina:
Fyzické a právnické osoby.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok

 • Vymedzenie základných pojmov

 • Zriadenie elektronickej schránky

 • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky

 • Deaktivácia elektronickej schránky

 • Zrušenie elektronickej schránky

 • Kvalifikovaný elektronický podpis

 • Samotný výkon verejnej moci elektronicky vrátane praktickej ukážky jednotlivých funkcií elektronickej schránky a kvalifikovaného elektronického podpisu (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook s vopred nainštalovaným softvérom, eID kartu a čítačku).

 


Na školenie si môžete priniesť svoj vlastný notebook, eID kartu a čítačku. Lektorka vám názorne úkáže, ako elektronicku schránku vytvoriť a predstaví jej funkcie.

 


Na našich seminároch Vám ponúkame príjemné a komfortné prostredie hotela s malou skupinou účastníkov, čo umožňuje priamu konfrontáciu s lektorom, možnosť pokladať otázky, na ktoré dostanete konkrétnu odpoveď a vyriešiť si svoje praktické problémy. Lektori našich seminárov sú starostlivo vyberaní odborníci z praxe a predstavujú špičky vo svojich oboroch.

 


Účastníci na koci školenia budú vedieť:  


 • používať elektronickú schránku tak pre osobnú potrebu ako aj potreby podnikateľov
 


Variabilný symbol:  


Cena: 60,- € vrátane 20% DPH ( 50,- € bez DPH )  

 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám