Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaVýklad zákonov

   
odrazkaZákon o Dani z pridanej hodnoty
odrazkav platnom znení

Termín:

 

Lektor:

 

Miesto konania:

 


Časový harmonogram: 8 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 14:30 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Seminár je zameraný na vysvetlenie podstaty a fungovania systému dane z pridanej hodnoty v praxi.

 


Cieľová skupina:
Pre všetkých, ktorí sa problematikou zaoberajú alebo sa o ňu zaujímajú, to znamená pre ekonómov, účtovníkov, daňových poradcov, audítorov, právnikov a manažérov.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Seminár informuje o najvýznamnejších zmenách, ktoré prináša novela zákona o DPH:
  • Miesto dodania služby (nové pravidlá pre zdaniteľnú a nezdaniteľnú osobu)
  • Nový typ registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty z nadobudnutých služieb príjemcu služieb z iného členského štátu
  • Dátum dodania služby
  • Transferové oceňovanie pre daň z pridanej hodnoty
  • Odpočet DPH pri paušálnych daňových výdavkov na spotrebované pohonné hmoty
  • Rozdiely fakturácie pri dodávkach a službách
  • Vrátenie dane z pridanej hodnoty zaplatenej v zahraničí
  • Súhrnný výkaz  – nové princípy miesta spotreby služby
  • Povinnosť osôb platiť daň – vedenie záznamov, faktúra pri dodaní tovaru a služby, daňové priznanie, zdaňovanie obdobie, nadmerný odpočet
  • Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku
  • Počas prednášky budú zodpovedané najčastejšie problémy z problematiky DPH, s ktorou sa stretávajú účastníci seminára vo svojich firmách
 • Diskusia


 


Variabilný symbol:  


Cena:  


Organizátor:

 


MENTIS s.r.o.
IČO: 35 978 791
DIČ: 2022126744
IČ DPH: SK2022126744
číslo účtu: 2629803360/1100

 

 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám