Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaVýklad zákonov

   
odrazkaINVENTARIZÁCIA majetku a záväzkov

Termín: na dotaz

 

Lektor:

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Seminár Vás oboznámi s  problematikou úpravy inventarizácie majetku.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený pre ekonómov, účtovníkov a manažérov firiem.

 


Obsah / program prednášky:  


 1. Právna úprava inventarizácie majetku a záväzkov vyplývajúca zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení

 2. Inventarizácia majetku; zodpovednosť za inventarizáciu a vykonanie inventarizácie:

  1. Postup organizovania a vykonanie inventarizácie.

  2. Fyzická inventúra – spôsoby a termíny jej vykonania pri jednotlivých zložkách hmotného majetku.

  3. Dokladová inventúra – spôsoby a termíny jej vykonania pri pohľadávkach, záväzkoch, cenných papieroch v zaknihovanej podobe, vkladoch a pozemkoch, pri nedokončených hmotných investíciách a nedokončenej výrobe.

  4. Kombinovaná inventúra /fyzická a dokladová/.

  5. Inventarizačné rozdiely, ich zistenie a zúčtovanie, vzájomná kompenzácia mánk a prebytkov.

 3. Vyhotovenie inventúrnych súpisov a povinných náležitostí.

 4. Zápis o priebehu a výsledku inventúry.

 5. Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov účtovnej jednotky.

 6. Dohoda o uznaní záväzku.

 7. Vymáhanie zavinených mánk.

 8. Uschovávanie písomností týkajúcich sa inventarizácie.

 9. Praktické príklady a odpovede na otázky.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Variabilný symbol:  


Cena:  


   


Organizátor:

 


Agentúra Mentis
IČO: 11800275
DIČ: 1025713447
IČ DPH: -
číslo účtu: 15148112/0200

      

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám