Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaVýklad zákonov

   
odrazkaDaň z pridanej hodnoty

Termín: na dotaz

 

Lektor:

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 14:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Seminár je zameraný na vysvetlenie podstaty a fungovania systému dane z pridanej hodnoty v praxi.

 


Cieľová skupina:
Pre všetkých, ktorí sa problematikou zaoberajú alebo sa o ňu zaujímajú, to znamená pre ekonómov, účtovníkov, daňových poradcov, audítorov, právnikov a manažérov.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Predmet dane, zdaniteľná osoba, registračná povinnosť.

 • Zdaniteľné obchody – dodanie tovaru, dodanie služby

 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku,  z iného členského štátu, dovoz tovaru

 • Miesto zdaniteľného obchodu – miesto dodania tovaru, služby. Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu. Miesto dovozu tovaru 

 • Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby, nadobudnutí tovaru, dovoze tovaru

 • Základ dane – pri dodaní tovaru a služby,  nadobudnutí tovaru, dovoze tovaru a sadzba dane

 • Oprava základu dane, prepočet cudzej meny

 • Oslobodenie od dane, Odpočítanie dane

 • Vrátenie dane uplatnenej v cenách tovarov a služieb

 • Osobitná úprava uplatňovania dane

 • Povinnosti osôb povinných platiť daň – vedenie záznamov, faktúra pri dodaní tovaru a služby, daňové priznanie, zdaňovacie obdobie, nadmerný odpočet
 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena:  


   


Organizátor:

 


Agentúra Mentis
IČO: 11800275
DIČ: 1025713447
IČ DPH: -
číslo účtu: 15148112/0200

      

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám