Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
a Akadémia controllingu
a Ekonomika manažéra
a Manažérske zručnosti
a IFRS / US GAAP
a Výklad zákonov
a Počítačové kurzy
a Jazykové kurzy
a Vnútrofiremné kurzy
a Všetky kurzy a semináre
Pre detailnejšie informácie kliknite na názov skupiny kurzov.
Dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním
Lektori z praxe
 
Viac sa dozviete tu
Ekonómov
Účtovníkov
Controllerov
Manažérov
a Marketingových pracovníkov
a Asistentov
a Právnikov
a Predajcov
a Personalistov
Viac sa dozviete tu
 

 

   
   
12.5.2022 Podnikový controlling
   
16.5.2022 Znalostný controlling a management
 
17.5.2022 Finančný controlling a interpretácia výsledkov firiem pre potreby riadenia
   
17.5.2022 EIS - systém controllingu
   
19.5.2022 Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
20.5.2022 Mind map as one of the methods of managerial decision making and Balanced Scorecard
   
23.5.2022 Ekonomika pre neekonómov
 
24.5.2022 Operatívny a procesný controlling a riadenie nákladov vo firme
 
24.5.2022 Manažment výkonnosti KPI a personálny audit
 
26.5.2022 Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov
   
25.5.2022 Controlling v praxi. Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI
   
27.5.2022 Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
 
30.5.2022 Tvorba systémov strategického riadenia a KPI
 
31.5.2022 Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI
   
1.6.2022 Schopnosti a imidž manažéra
   
2.6.2022 KPI - KEY PERFORMANCE INDIKATORS - HR ukazovatele
   
3.6.2022 Krízový manažment v riadení firmy
   
4.6.2022 Cost & Benefits analysis & CVA analýza
   
6.6.2022 Moderné finančné plánovanie a riadenie - Interpretácia finančných výsledkov a tvorba efektívnosti finančných plánov
 
7.6.2022 Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
8.6.2022 Posúdenie úrovne bonity firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
9.6.2022 Finančné riadenie firmy
   
10.6.2022 Základné ekonomické minimum a jeho využitie v praxi
   
13.6.2022 Nákladoý controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti
   
14.6.2022 Personálny controlling a HR manažment
   
15.6.2022 Projektový controlling
   
16.6.2022 Procesné riadenie nákladov, procesná analýza a controlling
   
17.6.2022 Krízový manažment v riadení firmy
   
20.6.2022 Balanced Scorecard riadenie výkonnosti firmy
   
21.6.2022 Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
22.6.2022 Excel špeciál pre controlling
 
23.6.2022 Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
 
24.6.2022 Ekonomika a financie pre neekonómov - manažérov
   
27.6.2022 Zavedenie Activity Based Costing do firmy. Praktický návod ako zostaviť a využiť procesné kalkulácie v rôznych typoch firiem
   
28.6.2022 Balanced Scorecard riadenie výkonnosti firmy
   
6.7.2022 Projektový controlling
   
7.7.2022 Controlling HR a personálny audit
 
8.7.2022 Ekonomika a financie pre neekonómov - manažérov
 
11.7.2022 Controlling v praxi. Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI
   
12.7.2022 Finančný controlling a tvorba finančných plánov
 
13.7.2022 Projekty CBA a efektívnosť ochrany životného prostredia
 
18.7.2022 Fungovanie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling
   
19.7.2022 Nákladový controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti
   
20.7.2022 Finančno-ekonomická analýza podniku
   
21.7.2022 Krízový manažment v riadení firmy
   
22.7.2022 Myšlienkové mapy v controllingu
   
25.7.2022 Analýzy ekonomických výsledkov roka a ich využitie v plánoch na nové obdobie
   
  Finančné riadenie firmy
   
  Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
  Excel špeciál pre controlling
 
  Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
 
  Moderné trendy vo finančnom a nákladovom controllingu - Controlling 2022
   
  Manažérske financie v riadení ekonomiky a podniku
 
  Operatínvy controlling a efektívne riadenie nákladov v podniku
   
  Manažérsky reporting a tvorba dashboardov pre potreby riadena s KPI
   
  Strategické finančné riadenie a hodnotenie výkonnosti podniku. BSC a X-matrix hodnotenia
 
  Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
  Fungovamie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling
   
  Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peäažných tokov
   
  Ekonomika pre neekonómov
 
  Finančný controlling a interpretácia výsledkov firiem pre potreby riadenia
   
  Benchmarking a controlling cez Index podnikateľa
   
  Personálny controlling
   
  Cost & Benefits analysis & CVA analýza
   
  Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
 
  Digitálny controlling pre 21. storočie
   
  Hodnotenie výkonnosti podniku, BSC a X-matrix v digitálnom controllingu
   
  Plánovanie, rozpočtovanie a kontrola finančného plánu
 
  Moderný manažment a efektívne riadenie
   
  Fungovamie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling
   

 

 


 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

a

Google AdSense

 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám 
 
 
 
optimalizace PageRank.cz Toplink - katalog odkazu Surf.sk