Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel špeciál - Power Pivot v Exceli
odrazkaa tvorba kontingenčných tabuliek

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť a prakticky využívať pre potreby riadenia doplnok Excelu Power Pivot a tým vytvoriť pre interpretáciu výsledkov firmy kvalitný reportingový systém.

 


Cieľová skupina:
Účastníci si zdokonalia zručnosti pre prácu s programom Excel a  jeho doplnkom podporujúcim tvorbu viacrozmerných kontingenčných tabuliek.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Spustenie doplnku PowerPivot pre Excel, pridanie dát do okna PowerPivot, okno PowerPivot. - Vytvorenie kontingenčnej tabuľky pomocou karty PowerPivot.
  • Importovanie dát z niekoľkých zdrojov a to hlavná kniha, účet a strediská. Vytvorenie prepojených dát. Vytvorenie relácií medzi dátami rôznych zdrojov.
  • Vytvorenie kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu. Pridanie rôznych pohľadov. Uloženie tabuliek v programe Excel.
  • Špecifikácie a dátové typy podporované v zošitoch PowerPivot a jazyk DAX.
  • Vytváranie výpočtov a práca s výpočtami. Základy vzorcov.
  • Práca s tabuľkami a stĺpcami. Odkazovanie na tabuľky a stĺpce vo vzorcoch.
  • Vytvorenie výpočtového stĺpca. Vytvorenie miery.
  • Funkcie jazyka DAX. Prepočty vzorcov.
  • Vytváranie kontingenčných tabuliek.
 


Študijný materiál:
 
  • Manuál pre prácu s programom Power Pivot pre Excel.


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám