Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
  Online seminár :
odrazkaPRIHLÁŠKA na seminár

 

 

Áno, chcem sa prihlásiť na seminár Agentúry Mentis

Informácie pre účastníkov:
  • zaslaním prihlášky a uhradením poplatku zmluvné strany uzatvárajú dohodu podľa zák. č. 18/1996 Z.z.,
  • v prípade neúčasti sa poplatok nevracia,
  • zmena prednášateľa vyhradená,
  • zmena v rámci programu vyhradená,
  • pri prezentácii prosíme preukázať sa dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku (fotokópia výpisu z banky, ústrižok zo zloženky typu A).
Názov prednášky
Meno, priezvisko a titul
Firma
Adresa firmy, PSČ
Telefón
Fax
E-mail
Variabilný symbol
Počet osôb:
Mená ďalších osôb:

Údaje o spoločnosti:

IČO
DIČ
IČ DPH
ČÍSLO ÚČTU

Súhlasím s obchodnými podmienkami

Oboznámil som sa so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


aaaaaaaa  

      

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám