Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaPočítačové kurzy

   
odrazkaMS Word - pokročilí

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Po absolvovaní školenia bude absolvent schopný vytvoriť rozsiahlejší dokument a následne ho upraviť pomocou využitia rôznych nástrojov uľahčujúcich prácu s dokumentom, jeho úpravy a formátovanie. Ďalej sa oboznámi s vytváraním a úpravou tabuliek a s prácou s obrázkami. Naučí sa používať štýly, hlavičku a pätu dokumentu, automatické číslovanie strán, automatické úpravy. Bude vedieť vytvárať a upravovať tabuľky, písať a upravovať rozsiahlejšie dokumenty, správy a hodnotenia.

 


Cieľová skupina:
Pre všetkých užívateľov PC.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Formátovanie textu

  • štýly

  • vkladanie objektov do dokumentu

  • hlavička a päta v dokumente

  • tabuľky

  • panely s nástrojmi

  • možnosti automatických opráv

  • položka menu „pomocník“.
 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám