Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaZvýšenie výkonnosti firmy

Procesná analýza a controlling

 

Zvýšenie výkonnosti prostredníctvom potenciálov zlepšenia

 

Termín: podľa dohody

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov s možnosťami a technikami procesnej analýzy a jej väzbami na controlling. Účastníci spoznajú možnosti využitia poznatkov procesnej analýzy v podniku a oboznámia sa s technikami zvyšovania výkonnosti firmy prostredníctvom potenciálov.

 


Cieľová skupina:
Manažéri z rôznych typov organizácií (podnikateľské, nepodnikateľské subjekty), controlléri, marketingoví pracovníci, ekonómovia, ostatní pracovníci z oblasti riadenia organizácií.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Pojem proces, charakteristiky procesov. Procesná analýza.
 • Procesný manažment, meranie výkonnosti podniku. Stratégia proces výkonnosť.
 • Zmeny v organizácii podniku, úlohy procesov vo vývoji organizácie.
 • Procesná organizácia, procesná organizácia – procesný manažment.
 • Procesná organizácia a procesy, potup a metodika tvorby.
 • Transformácia firmy na procesne riadenú firmu. Procesná štruktúra.
 • Komplexný procesný model, strom procesov, popis procesu – príklady.
 • Nástroje a metódy zabezpečujúce proces merania a analýzy.
 • Strom procesov a metriky procesov BSC.
 • Ciele a ich ukazovatele, kritériá pre stanovenie cieľov a ukazovateľov
 • Prepojenia procesov so stratégiami.
 • Postup tvorby stratégie z pohľadu procesov a procesnej analýzy.
 • Optimalizácia a meranie výkonnosti procesov – postupnosť  krokov.
 • Identifikácia potenciálov zlepšenia a meranie výkonnosti procesov.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol: 0000  


Cena: 180,- € vrátane 19% DPH ( 150,- € bez DPH )  


Cena: 5.422,68 Sk vrátane 19% DPH ( 4.518,90 Sk bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám