Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaZostavenie účtovnej závierky podľa IAS/IFRS
odrazkaso zameraním na majetok

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnými skúsenosťami

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Jedna z najkomplikovanejších a najvýznamnejších častí IFRS je práve majetok. V tejto oblasti nájdeme aj najväčšie rozdiely medzi slovenskými predpismi a IFRS. Počas kurzu lektorka zhrnie základné princípy IFRS a detailne bude preberať štandardy týkajúce sa majetku. Na prednáške bude lektorka používať aj anglické termíny a vysvetlovať dopad určitých položiek na finančnú analýzu. Ako študijný materiál poslucháči dostanú stručné výpisky najdôležitejších bodov týkajúcich sa jednotlivých štandardov a sadu príkladov, ktoré sa budú riešiť počas výučbyrednáška je určená predovšetkým tým, ktorí majú účtovať v IFRS alebo zostavovať, overovať, či analyzovať finančné výkazy s pohľadu IFRS.

 


Cieľová skupina:
Prednáška je určená predovšetkýmn tým, ktorí majú účtovať podľa IFRS alebo zostavovať, overovať či analyzovať finančné výkazy z pohľadu IFRS.

 


Obsah / program prednášky - Ukazovatele výkonnosti:  


 1. Úvod do IFRS
 2. Zoznam platných štandardov a ich interpretácia
 3. Základné princípy vykazovania a oceňovania majetku, výkazy (zhrnutie IFRS 1, IAS 1, IAS 7, IAS 8, IAS 10, IAS 11, IAS 18, IAS 21, IAS 23, IAS 37, IAS 20)
 4. IAS 16 – Neobežné hmotné aktíva (Pozemky, budovy a zariadenia)
 5. IAS 40 – Investície do nehnuteľností  
 6. IAS 38 – Nehmotné aktíva  
 7. IAS 17 – Prenájmy  
 8. IAS 2 – Zásoby
 9. IFRS 5 – Neobežný majetok určený na predaj a ukončené operácie
 10. IAS 36 – Zníženie hodnoty aktív
 11. Diskusia    
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám