Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaMetóda Activity Based Costing

Termín: na dotaz

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
V poslednom období je zrejmý prechod v budovaní úspešnej organizácie. Do popredia sa dostáva téma zavedenia znalostného manažmentu. Keďže tento pojem je veľmi široký a v každej spoločnosti môže mať osobitý priebeh, zaujímať nás bude len tá časť, ktorá sa bude bezprostrednej dotýkať jednej z funkcií alebo oblastí manažmentu a to je controlling. Čo potom rozumieť pod pojmom znalostný controlling?

Znalostný controlling možno definovať ako stupeň controllingu, ktorý dáta a informácie využíva pre získavanie a udržiavanie znalosti a múdrosti vo firme a v jej informačných systémov pre potreby riadenia.

 


Cieľová skupina:
Poznatky budú prezentované na praktických príkladoch, s tým, že účastníci kurzu si budú môcť vyskúšať aplikovať dané poznatky na vlastnom príklade.

Účastníci získajú materiál, ktorý bude spracovaný v zmysle obsahu kurzu. Súčasťou bude elektronická verzia a praktický príklad.

 


Obsah / program prednášky:    • .
  • .
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:

  • Študijný materiál k problematike kurzu.
  • CD s aplikačnými programami k problematike.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám