Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaZnalostný controlling a management

Termín: 7.12.2023

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 prestávka    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Obsah / program prednášky:  


  • základné pojmy znalostného controllingu a znalostného manažmentu (Knowledge Controlling, Knowledge Management).
  • Nekonečný cyklus znalostí,
  • Využitie potenciálu znalostí, význam znalostí, zloženie znalostí.
  • Prínos znalostného manažmentu a controllingu, bariéry.
  • Rámcové práce na znalostnom controllingu.
  • Uhly pohľadu – perspektívy, pracovník znalostnej spoločnosti.
  • Metodiky zavádzania KC a KM.
  • Znalostná databáza a spôsob jej tvorby.
  • Úloha IS / ICT v riadení znalostí.
  • Aplikácia KM
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti znalostného controllingu a managementu.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 7122023  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám