Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaZavedenie a implementácia Activity Basedodrazkaodrazka Costing do firmy


Praktický návod ako zostaviť a využiť procesné kalkulácie v rôznych typoch organizácií.

 

Termín: 29.11.2024

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov s metódou Activity Based Costing a postupom jej implementácie do riadenia organizácie. Účastníci sa naučia tvoriť a používať procesné kalkulácie v riadení firmy a viac orientovať firmu na procesné vykonávanie činností vo firme.

 


Cieľová skupina:
Ekonómovia, controlléri, manažéri v rôznych typoch organizácií, ktorí majú záujem znižovať nákladovosť firmy alebo inej organizácie (školy, nemocnice, verejná správa, atď.) a chcú poznať postupy a metódy ako na to.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Nový princíp kalkulácie – prečo ABC kalkulácie.
 • Základné pojmy ABC.
 • Funkčný verzus procesný prístup ABC.
 • Etapy tvorby ABC modelu:
  • 1 – úprava účtovných údajov.
  • 2 – Návrh aktivít.
  • 3 – Ocenenie aktivít.
  • 4 – Definovanie nákladových objektov.
  • 5 – Ocenenie nákladových objektov.
 • Strategický a operatívny model ABC.
 • Príklady pre obchodný a výrobný podnik.
 • Návratnosť ABC.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


Variabilný symbol: 29112024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám