Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaZačíname: Pracujeme v tíme 1, 2, 3

Termín: na dotaz

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je nastaviť fungovanie tímu tak, aby si všetci boli vedomí svojich úloh, nedostatkov a dobrých vlastnosti každého člena tímu a dokázali sa navzájom pochopiť a povzbudiť.

 


Cieľová skupina:
Pre nováčikov v tíme i skúsených tímových hráčov, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať. Najlepšie je, keď sa tohto školenia zúčastní celý tím, alebo oddelenie. Jednotlivci aj manažéri sa dozvedia, ako čo najlepšie ďalej rozvíjať svoj tím a zvyšovať jeho produktivitu

 


Obsah / program prednášky:  


Naučia sa:

  1. Prečo je dôležité rozvíjať tímy v základných princípoch tímovej práce
  2. 4 základné prvky budovania tímov:  Spoločný cieľ a prístup, ovplyvňovanie, správanie v rámci tímu, spoločné úlohy a zodpovednosť, rozhodovanie a dosahovanie súhlasného názoru
  3. Rozpoznať vývojové úrovne tímu a v čom sa od seba líšia
  4. Úloha ľudí v tíme a aká je tá Vaša
  5. Nastaviť štýl riešení konfliktov v rámci tímu
  6. Následne riadiť ľudí po vyriešení konfliktu a znovu obnoviť príjemnú atmosféru
  7. Súčasťou budú praktické cvičenia vo dvojiciach alebo v skupine
 


   


Študijný materiál:
 
  • Pracovný zošit


Variabilný symbol: 62016  


Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )  
  Jazyk školenia: čeština, angličtina  
  Rozsah: 1 deň       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám