Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaVytvorenie koncepcie controllingu

Termín: podľa dohody

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Manažéri vyžadujú dostatok relevantných informácií nie len o tom, čo sa stalo, ale aj o možnom budúcom trhovom vývoji a jeho dopadoch do hospodárenia podniku. Controlling je tu preto, aby svojimi nástrojmi podporoval rozhodovanie na rôznych úrovniach riadenia. Neslúžia len zobrazovaniu dát, ale snažia sa poskytnúť manažérom rôzne pohľady na ekonomickou výkonnosť.

Na tomto seminári si vytvoríte ucelený obrázok o tom, akú podobu môže mať systém controllingu vo Vašom podniku a na rade príkladoch sa dozviete, ako postupovať pri jeho zavádzaní či zdokonaľovaní.

 


Cieľová skupina:
- vedúci a pracovníci ekonomických, finančných a controllingových útvarov
- vedúci účtovníci
- manažéri stratégie a kvality
- manažéri, ktorí si chcú rozšíriť controllingové znalosti

 


Obsah / program prednášky:  


  • Systém ukazovateľov výkonnosti podniku na operatívnej a strategickej úrovni.
  • Controllingové procesy na príkladoch z praxe.
  • cielene viesť management k pochopení prínosov controllingu a aktívnej spolupráci.
  • Postup úspešného zavedenia controllingových systémov.
  • Nástroje controllingu pre podporu operatívneho a strategického riadenia a ich praktická informácia.
  • Plánovanie a zostavovanie predpovedí – kľúčová činnosť controllera.
  • Výstavba reportingu a podoba manažérskeho informačného systému.
  • Vymedzenie controllingu a jeho vzťah k účtovníctvu.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 180,- € vrátane 20% DPH ( 150,- € bez DPH )  


Cena: 5.422,68 Sk vrátane 20% DPH ( 4.518,90 bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám